دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 1-197 
بهبود برآورد میزان آلودگی هوای شهر تهران

صفحه 87-99

محمودرضا دلاور؛ امین غلامی؛ غلامرضا شیران؛ یوسف رشیدی؛ غلام رضا نخعی زاده؛ کرت فدرا؛ اسماعیل هاتفی افشار