راهنمای نویسندگان

۱- مجله رایانش نرم و فناوری اطلاعات از پذیرفتن مقالاتی که هر گونه مغایرتی با قالب (Template) و یا شرایط و ضوابط مجله داشته باشد، معذور است. همچنین مجله در حال حاضر از پذیرفتن مقالات مروری معذور است. لطفا آخرین نسخه از قالب مجله را از پیوند زیر دریافت نمایید:

دریافت قالب مجله (انگلیسی و فارسی) و فرم کپی رایت

۲- بر اساس تصمیم هیئت تحریریه مجله، نویسنده مسئول (ارسال‌کننده مقاله) الزاماً باید از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی یا مؤسسات آموزش عالی با مرتبه علمی حداقل استادیاری باشد. در غیر این‌صورت، این مجله از پذیرش و بررسی مقاله معذور خواهد بود. همچنین به دلیل جلوگیری از سوء استفاده از نام های مشابه ایمیل های متفرقه اساتید دانشگاه، نویسنده مسئول مقاله باید با ایمیل رسمی و دانشگاهی خود اقدام به ثبت نام و ارسال مقاله کند.

۳- مشخصات نویسندگان اعم از نام، نام خانوادگی، ایمیل، وابستگی و ... که در وبسایت مجله هنگام ارسال مقاله وارد می شود باید دقیقا مطابق با مشخصات نویسندگان فایل مقاله باشد، در غیر اینصورت مقاله ارسال شده بررسی نخواهد شد. 

۴- ارسال فرم کپی رایت تکمیل شده توسط نویسنده مسئول الزامی است. 

۵- مقالات ارسالی از طرف پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی باید فایل تاییدیه مقاله توسط عضو هیئت علمی همکار مقاله را داشته باشد.

۶- ارسال کننده و نویسنده مسئول مقالات مستخرج از پایان‌‌نامه و یا طرح پژوهشی باید عضو هیات علمی باشد.

۷- حداکثر تعداد صفحات هر مقاله برای این مجله 16 صفحه است. چاپ مقالات پذیرفته شده فقط تا تعداد 10 صفحه رایگان است. پس از پذیرش نهایی مقاله به ازای هر صفحه اضافه مبلغ 50 هزار تومان دریافت می شود. 

شماره حساب دانشگاه:

4001116003020885

شماره شبا:

IR440100004001116003020885

شماره شناسه:

346116053119510001402902246122

۸- تغییر نویسنده مسئول یا تغییر در ترتیب، تعداد یا مشخصات نویسندگان بعد از ارسال مقاله امکان پذیر نیست. قبل از ارسال مقاله هماهنگی لازم با سازمان مربوطه در این خصوص صورت پذیرد.

۹- نویسنده گرامی جهت تسریع در روند داوری و بررسی مقاله در جلسه هیأت تحریریه چهار داور در زمینه مقاله خود (از دانشگاه‌های دیگر) همراه با مشخصات کامل (نام دانشگاه، ایمیل دانشگاهی، مرتبه علمی، تخصص  و شماره تماس) به ما معرفی نمایید. در قسمت ارسال "داوران پیشنهادی"  هنگام ارسال مقاله به شرایط زیر دقت فرمایید:

* از دانشگاه محل خدمت (محلی که موالفین محترم نیمه وقت یا تمام وقت یا حق التدریس هستند) هیچ کدام از موالفین مقاله نباشند.
* با رتبه علمی استادیار (آموزشی یا پژوهشی) یا بالاتر باشند.
* رابطه استادی (استاد راهنما و یا استاد مشاور)، دانشجویی و یا رابطه خویشاوندی با هیچ کدام از موالفین محترم نداشته باشند.
* آدرس محل کار (دانشگاه یا پژوهشگاه، دانشکده و یا پژوهشکده، گروه) کاملاً مشخص باشد.
* دارای ایمیل دانشگاهی و یا مرکز پژوهشی و یا مرتبط با محل کار باشد.
* دارای تخصص و مقالات چاپ شده معتبر در زمینه موضوع مقاله ارسالی باشد. 

۱۰- فایل های ارسالی باید به درستی و بر طبق اصول زیر نام گذاری شود. همچنین نویسندگان باید توضیحات لازم برای هر فایل را حتما در قسمت توضیحات فایل، هنگام ارسال فایل ها وارد نمایند.

نسخه اولیه مقاله:                                                                             Manuscript

فایل کپی رایت:                                                                                Copyright

نسخه اصلاح شده مرتبه اول:                                            (Revised_Manuscript(R1
نسخه هایلایت شده تغییرات مقاله مرتبه اول:          (Highlighted_Revised_Manuscript(R1
فایل پاسخ به داوران مرتبه اول:                                       (Reviewer_Responses(R1

به همین ترتیب برای هر فایل ارسالی در داوری های بعدی، R2 و R3 نام گذاری شود.