اخبار و اعلانات

ارتقا رتبه مجله در سامانه رتبه بندی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

به استحضار می رساند که رتبه مجله رایانش نرم  و فناوری اطلاعات در سامانه رتبه بندی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1396 (B(69 است.

مطالعه بیشتر