تعداد مقالات: 220

207. بهبود تقطیع معنایی ویدئو با استفاده از شبکه‌های عصبی عمیق و جریان نوری

دوره 10، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 88-98

محمد مهدی نجفی؛ محمد فخردانش


209. مدل زمانبندی مقاوم در برابر اشکال در کاربرد مبتنی بر مه

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 100-115

احمد شریف؛ محسن نیک رأی؛ علی شهیدی نژاد


210. Heuristic intrusion detection technique based on nonlinear regression and sigmoid function

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

شهریار محمدی؛ مهدی باباگلی


211. یک الگوریتم انتخاب ویژگی شورایی مبتنی بر حداقل افزونگی، حداکثر همبستگی: یک رویکرد دو هدفه بر اساس مفهوم غلبه پارتو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

امین هاشمی؛ محمدباقر دولتشاهی؛ حسین نظام آبادی پور


212. وارسی ویژگی دسترس پذیری در سیستم های نرم افزاری پیچیده و همروند با رویکرد کشف دانش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

جعفر پرتابیان؛ وحید رافع؛ حمید پروین؛ صمد نجاتیان؛ کرم الله باقری فرد


213. شباهت یابی بین زبانی جملات فارسی-انگلیسی با استفاده از یادگیری عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

محمد عبدوس؛ بهروز مینایی بیدگلی


214. ارائه روشی نوین مبتنی بر الگوریتم تکاملی گرگ خاکستری برای توازن بار کنترل‌کننده در شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار با استفاده از مهاجرت پویای سوئیچ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1401

وثوق گوران اوریمی؛ سعید بختیاری


215. تمام متصل به تمام پیچشی: پلی به گذشته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

محمود امین طوسی


216. پیدا کردن مسیرهای همیلتونی بین دو رأس معین در گراف‌های توری T-شکل با اندازه زوج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

ریحانه فرقانی تهرانی؛ فاطمه کشاورز کوهجردی


217. الگوریتم بهبودیافته گرگ خاکستری مبتنی بر شرایط برای حل مسائل بهینه‌سازی سراسری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

صفورا اخوان نسب؛ زهرا بهشتی


218. وفقی‌سازی توأمان الگوی پایلوت و تخمین کانال در سیستم‌های OFDM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

مصطفی سبحانی؛ محمدعلی سبقتی؛ حسن زارعیان


219. حفظ حریم خصوصی در کلاس‌بندی Naïve Bayes با استفاده از رمزنگاری رشته بیت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

محمد اکبری عظیمیان؛ نگین دانشپور؛ معصومه صفخانی


220. زمانبندی و تخصیص منبع با در نظر گرفتن اولویت و SLAدر رایانش ابری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

شیوا رزاق زاده؛ فرزانه سید سلیمانی؛ پریسا نوروزی کیوی