تماس با ما

آدرس: ایران، استان مازندران، بابل، خیابان شریعتی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، معاونت پژوهشی، دفتر مجله علمی پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطلاعات، کد پستی: 71167-47148

 

اولویت پاسخدهی از طریق پست الکترونیکی مجله است. در صورت نیاز به تماس تلفنی از ساعت 10 تا 13 با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

 

پست الکترونیکی: jscit@nit.ac.ir 

تلفن: ۳۵۵۰۱۴۶۰-۰۱۱

دورنگار: ۳۵۵۰۱۴۶۰-۰۱۱

همراه: 09350880785 (پروری)


CAPTCHA Image