ارائه روشی برای بهبود کیفیت خدمات در شبکه اینترنت اشیا-نرم افزار محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه یزد

2 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

اشیای هوشمند بر بستر اینترنت اشیا به یکدیگر متصل شده و اطلاعات را در محیط‌های ناهمگن بین یکدیگر مبادله می کنند. داده‌های متنوع در اینترنت اشیا از محیط‌های ناهمگن به سمت شبکه فرستاده می‌شود. تعدد پروتکل‌ها، میزان ارسال بسته‌ها، حساسیت بسته‌ها نسبت به تأخیر و اتلاف نیازمند کیفیت خدمات متنوع می‌باشند. برای اینکه بتوان کیفیت خدمات را به‌صورت مؤثر در محیط‌های ناهمگن ارائه نمود، نیاز به یک دید جامع از شرایط شبکه است. شبکه‌های نرم‌افزار محور با دارا بودن قابلیت برنامه-ریزی و متمرکز سازی شبکه می‌توانند ما را جهت تحقق این هدف یاری نمایند. این شبکه‌ها با جداسازی بخش داده از بخش کنترل، سازوکارها و امکاناتی را در اختیار ما قرار می‌دهد که موجب افزایش سطح کیفیت خدمات در شبکه می‌گردد. در این مقاله، روشی جهت بهبود کیفیت خدمات در اینترنت اشیا مبتنی بر شبکه‌های نرم‌افزار محور با بهره‌گیری از رویکرد چندهدفه فازی ارائه شده و فرآیند مسیریابی بر اساس الگوریتم برنامه‌ریزی آرمانی فازی انجام می شود. نتایج این بررسی می‌تواند در توسعه مدل‌ها و چارچوب‌ها جهت بهبود کیفیت خدمات ناهمگن در شبکه اینترنت اشیای نرم‌افزار محور مورداستفاده قرار گیرد. روش پیشنهادی ازنظر تأخیر انتها به انتها، تعداد جریان‌های نقص شده کیفیت خدمات و پیوندهای فعال‌شده نسبت به الگوریتم های رقیب عملکرد بهتری از خود نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها