نویسنده = سید اکبر مصطفوی
تعداد مقالات: 1
1. الگوریتم توازن‌بار مبتنی بر پیش‌بینی ELM در محاسبات ابری

دوره 10، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 39-52

صدیقه باقری؛ سید اکبر مصطفوی؛ فضل الله ادیب نیا