تشخیص و مکان‌یابی رویداد‌های رایج و نادر در ویدیو با بکارگیری شبکه تخاصمی مولد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

گروه علمی مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی)، پژوهشکده کامپیوتر و هوش مصنوعی، مجتمع برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

شناسایی رویداد‌های رایج و نادر در ویدیو یکی از مسائل مهم در حوزه تحلیل تصویر و ویدیو است. با توجه به عدم شناخت و در دسترس نبودن رویدادهای نادر، تشخیص آنها یک چالش محسوب می‌شود. امروزه، شبکه‌های ژرف یکی از بهترین ابزارها برای مدل‌سازی ویدیو هستند اما در این مساله با توجه به عدم وجود داده‌های برچسب‌دار از کلاس رویدادهای نادر، آموزش یک شبکه کانولوشنال ژرف به صورت معمول امکان پذیر نیست. با توجه به موفقیت شبکه های عصبی ژرف تخاصمی مولد، در این پژوهش یک شبکه ژرف یکپارچه (انتها به انتها) با الهام از شبکه های ژرف تخاصمی مولد برای تشخیص رویدادهای نادر ارائه شده است. این شبکه فقط با رویدادهای رایج و به صورت تخاصمی آموزش داده شده است. برای نمایش میزان عملکرد معماری پیشنهادی، از مجموعه دادگان استاندارد UCSDped1 و UCSDped2 به‌کارگیری شده است. معماری پیشنهادی روی مجموعه دادگان مذکور دارای نرخ‌خطای‌برابر به ترتیب 20% و 17% با سرعت پردازش 300 فریم بر ثانیه بوده است. این نتیجه علاوه بر ساختار یکپارچه شبکه و سادگی مرحله آموزش و آزمون آن، قابل مقایسه با نتایج روش‌های پیشرفته است.

کلیدواژه‌ها