جهش رتبه در PageRank

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسنده

گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

الگوریتم PageRank یکی از روش‌های رتبه‌بندی مبتنی بر گراف وب است که اولین بار توسط موتور جستجوی گوگل برای مشخص کردن میزان محبوبیت صفحات مورد استفاده قرار گرفته است. این الگوریتم برای پیدا کردن صفحات مهم از ساختار پیوندها در وب استفاده می کند. یکی از مشکلات PageRank و الگوریتم‌‌های مشابه مبتنی بر گراف وب، آن است که رتبه‌ی یک صفحه به صفحات خروجی آن بدون هیچ کنترلی انتشار می‌یابد درحالی‌که ممکن است صفحه خروجی واقعاً توصیه شده توسط صفحه قبلی بطور مستقیم یا غیر مستقیم نباشد. در این مقاله با تغییر فرمول اصلی PageRank روشی ارائه شده است تا با نرمال‌‌سازی پیوندهای ورودی به یک صفحه از انتشار بدون کنترل محبوبیت جلوگیری به عمل آید. همچنین به منظور ارزیابی الگوریتم ارائه شده یک گراف وب نمونه ساخته شده است که در بعضی از گره ها دارای جهش رتبه است. این جهش رتبه بعد از اعمال الگوریتم پیشنهادی کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها