طراحی یک سیستم خبره فازی برای پیشنهاد انتخاب رشته‌ی تحصیلی به دانش‌آموزان اول دبیرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 گروه کامپیوتر، دانشگاه علم و هنر یزد ،یزد، ایران

2 گروه مهندسی کامپیوتر - پردیس فنی و مهندسی - دانشگاه یزد - یزد - ایران

چکیده

سیستم خبره‎ی فازی طراحی‌شده در این مقاله به دانش‌آموزان سال اول دبیرستان(متوسطه‌ی دوم) کمک می‌کند در هر زمان و مکان با صرف هزینه‌‌ای اندک، رشته‌ی تحصیلی مناسب خود را برای ادامه‌ی تحصیل در سال دوم، انتخاب نمایند. دانشِ مورد نیاز در طراحی این سیستم از طریق مصاحبه با چند مشاور تحصیلی مجرب استان یزد، اخذ و به روش‌های مختلف با هم ترکیب شده است. برای هر یک از رشته‌ها، یک سیستم خبره‌ی فازی مجزا طراحی شده که امتیاز آن رشته را برای دانش‌آموز مشخص می‌کند. این امتیازها به یک سیستم اصلاح‌کننده‌ی نتایج وارد شده و به این ترتیب اولویت انتخاب هر یک از رشته‌ها به عنوان خروجی نهایی سیستم مشخص می‌شود. داده‌های واقعی جمع‌آوری شده از مدارس استان یزد، با استفاده از نرم‌افزار اکسل پیش‌پردازش شده و سیستم‌های خبره فازی در نرم‌افزار متلب پیاده‌سازی شده‌اند. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهند که خروجی سیستم پیشنهادی در حد 80 درصد با نظر خبرگان تطابق دارد، می‌تواند به خوبی جایگزین مشاور تحصیلی شود و رشته‌ی متناسب با شرایط دانش‌آموز را پیشنهاد دهد.

کلیدواژه‌ها


[1]     یدا... توکلی، برنامه ها و فعالیت های راهنمایی و مشاوره در دوره متوسطه و پیش دانشگاهی، دفتر برنامه ریزی امور فرهنگی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش،انتشارات ورای دانش، 1385.
[2]     نسرین قنبری، سهراب کهریزی، هدایت تحصیلی در دوره متوسطه، انتشارات آینده سازان، 1391.
[3]     فرزانه نادی؛ ولی درهمی، کنترل خودفرمان بینایی بازوی ربات در فضای سه بعدی با سیستم‌های فازی و مدل‌سازی عصبی، مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطلاعات، دوره 5، شماره 4، صفحه 76-85، زمستان 1395.
[4]     B., AmirHosseini, R., Hosseini, and M., Mazinani, “A Hybrid Fuzzy-GA Approach Applied to an Expert System for Diagnosis of Liver Tumor,” Journal of Soft Computing and Information Technology (JSCIT), Vol. 5, No. 1, pp.45-52, Spring 2016. 
[5]     E., Afify, and M., Nasr, “A Proposed Model for a Web-Based Academic Advising System,” International Journal of Advanced Networking and Applications, Vol.9, No.2, pp.3345-3361, 2017.
[6]     G. Engin, B. Aksoyer, M. Avdagic, D. Bozanl, U. Hanay, D. Maden, and G. Ertek, “Rule-based Expert Systems for Supporting University Students”. In 2nd International Conference on Information Technology and Quantitative, pp.22-31, 2014.
[7]     S., Deorah, S., Goel, and S., Sridharan, “SAES- Expert System for Advising Academic Major”. In IEEE 2nd International Conference on Advance Computing (IACC), pp.331-336, 2010.
[8]     Fritz H Grupe, “An Internet-based expert system for selecting an academic major,” The Internet and Higher Education journal, pp.333-334, 2002.
[9]     O., Daramola, O., Emebo, I. T., Afolabi, and C. K. Ayo, “Implementation of an intelligent course advisory expert system,” International Journal of Advanced Research in Artificial Intelligence, Vol.5, No.4, 2014.
[10]  M. F., Adak, N., Yumusak, and H., Taskin, “An elective course suggestion system developed in computer engineering department using fuzzy logic,” In International Conference on Industrial Informatics and Computer Systems (CIICS), pp.1-5. IEEE, 2016.
[11]  عباس توام و مهران جوانی، "استفاده از متد خوشه‌بندی FCM برای انتخاب رشته دانش آموزان پایه دوم دبیرستان"، دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات- ماهشهر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، 1390.
[12]  N. I. D., Azlan, M. K., Awang, and A. R., Mamat, “Course Recommendation Based on Academic Qualification And Personality Type Using Rule-Based Technique,” World Applied Sciences Journal Vol.35, No.10, pp.2133-2137, 2017.
[13]  L. Wang, “A Course Fuzzy System and Control” Prentice-hall International, 1997.