شناسایی نوع مدولاسیون سیگنال ماهواره توسط یک سیستم ترکیبی هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

شناساگر خودکار نوع سیگنال، عمل تعیین نوع مدولاسیون سیگنال دریافتی را در بین مجموعه ای از مدولاسیون ها به صورت اتوماتیک انجام میدهد و دارای نقش مهمی در تشخیص نوع مدولاسیون (فرمت) سیگنال ماهواره ای دارد. اکثر سیستم های شناساگر خودکار نوع مدولاسیون که تاکنون ارائه شده در شرایط سیگنال به نویز پایین عملکرد مناسبی ندارند و فقط قادرند تا تعداد محدودی از مدولاسیون ها را شناسایی کنند. در این مقاله طراحی یک سیستم بسیار کارا برای تشخیص نوع مدولاسیون تحقیق شده است. در ابتدا یک سیستم موثر پیشنهاد شده است که شامل دو ماژول اساسی می باشد که عبارتند از: ماژول استخراج ویژگی و ماژول طبقه بندی کننده. در ماژول استخراج ویژگی یک ترکیب جدید از ویژگیهای آمارگان مرتبهی بالا(ممانها وکومولانها تا مرتبهی هشتم) به عنوان مشخصات جداساز مدولاسیون پیشنهاد شده است. در ماژول طبقه بندی کننده استفاده از شبکه عصبی تابع پایه شعاعی پیشنهاد شدهاست. نتایج شبیهسازی حاکی از عملکرد خوب سیستم می باشد. اما پارامترهای طبقه بندی کننده و نیز انتخاب ویژگی به روش سعی و خطا انجام می شود که مصالحه بین آنها کار بسیار زمان بر و مشکلی می باشد و نیز درصد موفقیت از یک حدی بیشتر نمی شود. بنابراین در ادامه یک سیستم ترکیبی هوشمند معرفی شده است که یک ماژول بهینه ساز به ماژول های قبلی اضاف می شود. ماژول بهینه ساز، الگوریتم بهینه سازی قوی زنبور عسل می باشد که هم در بهبود عملکرد و هم در کاهش پیچیدگی طبقهبندیکننده استفاده شدهاست. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که شناساگر ترکیبی هوشمند پیشنهادی ضمن تشخیص انواع مدولاسیون، در SNR های پایین، درصد موفقیت بسیار بالایی را به دست می دهد

کلیدواژه‌ها