اصلاح مشکلات توابع برازش الگوریتم‌های تکاملی در شبکه‌ی حسگر بی‌سیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 دانشگاه علوم و فنون مازندران

3 دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

شبکه‌های حسگر بی‌سیم علاوه بر جذابیت و کاربرد فراوان، دارای چالش‌هایی نظیر مصرف انرژی، مکان‌یابی، امنیت و غیرهمی‌باشند که عمدتا برای حل آنها به سراغ الگوریتم‌های تکاملی می‌روند. یکی از مهم‌ترین اجزاء هر الگوریتم تکاملی، تابع برازش آن می‌باشد که در واقع کل مسئله را به سمت بهینه شدن هدایت می‌کند. توابع برازش مورد استفاده در شبکه‌های حسگر بی‌سیم اکثرا دارای مشکلاتی نظیر عدم توجه به واحد پارامترها هنگام کنار هم قرار دادن آنها تحت یک رابطه‌ی ریاضی و عدم توجه به وابستگی تاثیر تغییراتیک پارامتر به سایر پارامترها است. در اینمقاله به بررسی و رفع مشکلات توابع برازش خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها