حل دقیق معادلات موقعیت در گیرنده های GPS با استفاده از شبکههای عصبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

امروزه از مزیت‌های GPS در صنایع مختلف از جمله صنعت هوافضا و نقشه‌برداری بسیار استفاده می‌شود. برای محاسبه موقعیت با استفاده از داده‌های دریافتی در گیرنده GPS، روش‌های مختلفی ارائه شده است که هر کدام به نوعی سعی در افزایش دقت تعیین موقعیت دارند. شبکه‌های عصبی مصنوعی روشی تقریبا جدید برای تقریب توابع و پیش‌بینی حالت آینده سیستم‌های مختلف می‌باشند. این شبکه‌ها برای حالتی که بین ورودی و خروجی سیستم روابط غیرخطی برقرار است، به خوبی به نتایج قابل قبول منتج می‌شوند و از این‌رو در بسیاری از حوزه‌های علمی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله روشی مبتنی بر شبکه‌های عصبی برای حل دقیق معادلات موقعیت در گیرنده‌های GPS پیشنهاد شده و عملکرد آن‌ها با یکدیگر و همچنین با روش مرسوم حداقل مربعات خطا مقایسه می‌گردد. با استفاده از نتایج بدست آمده روشن است که دقت و سرعت روش پیشنهادی از روش‌های موجود بیشتر است. همچنین این روش در بیشتر حالات و از جمله حالاتی که روش حداقل مربعات خطا جوابی بدست نمی‌دهد نیز به جواب قابل قبولی منتج می‌شود.

کلیدواژه‌ها