کاهش اثر تداخل در سامانه ناوبری GPS با استفاده از شبکه عصبی چندلایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران

چکیده

در سالهای اخیر، سیستم موقعیتیاب جهانی GPS به دلیل اطلاعات زمانی و مکانی دقیقی که ارائه مینماید، توجه کاربران بسیاری را 
در عرصههای صنعتی، نظامی و تجاری به خود جلب نموده است. اما به دلیل اینکه توان سیگنالی که به زمین میرسد، کمتر از سطح نویز حرارتی
گیرنده است، به شدت در معرض تداخلهای ناخواسته یا عمدی قرار میگیرد. به ایجاد تداخل عمدی اصطلاحاً جمینگ میگویند. با وجود آن که
است به- GPS یک حفاظت ذاتی در برابر جمینگ ایجاد می کند، دشمنی که درصدد از کار انداختن سیستم GPS ساختار طیف گسترده سیگنال
اختلال ایجاد کند. استفاده از GPS سادگی می تواند با تولید یک سیگنال جمینگ با توان کافی و مشخصه زمانی- فرکانسی مناسب در کارایی
شبکههای عصبی، یک روش فیلتر کردن غیرخطی برای ردیابی و حذف تداخل میباشد. در این مقاله به بررسی یکی از ساختارهای شبکههای
عصبی )پرسپترون چند لایه( و امکان حذف تداخل به کمک آن خواهیم پرداخت. در نهایت روش ارائه شده با یکی از ساختارهای موجک مقایسه
خواهد شد. مشاهده میشود روش پیشنهادی علاوه بر شناسایی بیش از چهار ماهواره جهت حل معادلات موقعیت و مقاوم بودن در برابر افزایش
50 (، نسبت به ساختار موجک حدود 50 درصد بهبود در شباهت سیگنال تخمینی با سیگنال حقیقی ایجاد مینماید.

کلیدواژه‌ها