سرویس دهی مبتنی بر کیفیت خدمات در شبکههای موردی سیار با استفاده از پیکربندی پویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی بیرجند، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، بیرجند

2 دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، شیراز

چکیده

یک شبکه موردی سیار از گرههای متحرک و بدون هیچ گونه زیرساختی تشکیل شده است. حرکت گرههای موجود شبکه های موردی سیار، به هر سمتی آزاد میباشد. این شبکهها با محدودیت های متعددی مواجه اند که بایستی در زمان طراحی و پیاده سازی هر پروتکل برای آن، به این محدودیت ها توجه شود. با توجه به پویایی این نوع شبکه ها، پشتیبانی از کیفیت خدمات از نیازمندیهای اساسی این شبکه ها محسوب میشود. به منظور سرویس دهی مبتنی بر کیفیت خدمات، پروتکل جدیدی پیشنهاد داده ایم که کار جستجو و تخصیص سرویسهای ارائه شده در شبکه را بین گره های متقاضی انجام میدهد. ویژگی بارز این الگوریتم، گزینش سرویس دهندهها بر اساس وضعیت فعلی سیستم می باشد که این امر باعث میشود تعداد دست به دست شدن سرویس ها 3 کاهش یافته و خدماتی مطابق با نیاز مشتری نیز ارائه گردد. برای ارزیابی پروتکل پیشنهادی از ایمولاتور استفاده میکنیم و نشان میدهیم به کارگیری این الگوریتم تاثیر بسزایی در وضعیت سرویس دهی و پارامترهای کیفی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها