ارائه پروتکلی برای توزیع گره‌های چاهک در شبکه‌های حسگر متحرک تحمل‌پذیر نسبت به تاخیر

نویسندگان

گروه کامپیوتر، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

شبکه‌های حسگر متحرک تحمل‌پذیر نسبت به تاخیر دارای ساختار شبکه‌ای هستند که با مشخصه‌هایی مانند قطع ارتباطات مکرر و طولانی مدت، محدودیت انرژی، متحرک بودن گره‌ها و تحمل‌پذیری تاخیر شناخته می‌شوند. در مقایسه با شبکه‌های متداول، ویژگی برجسته این شبکه‌ها، عدم وجود مسیر انتها به انتها بین مبدا و مقصد می‌باشد. با توجه به محدودیت انرژی، یکی از موضوعات حیاتی در شبکه‌های با مقیاس بزرگ، ذخیره انرژی است که با توزیع چندین گره چاهک به صورت همزمان در شبکه می‌توان بر این مسئله فائق آمد. در این مقاله جهت پوشش مساحت‌های بزرگ، با تعیین برد رادیویی جدید برای گره‌های چاهک، از حضور گره‌ها در برد رادیویی چندین ‌چاهک و از ارسال داده به تعداد زیادی گره چاهک جلوگیری می‌شود. سپس روش جمع‌آوری داده مبتنی بر تکرار ارائه می‌شود. نتایج شبیه‌سازی نشان می­دهند که روش پیشنهادی، کارایی بالاتری نسبت به روش‌های قبلی موجود در شبکه‌های حسگر تحمل‌پذیر نسبت به تاخیر دارد.

کلیدواژه‌ها