ارائه یک الگوریتم کنترل پذیرش تماس در کارگزار SIP جهت ارتقای کیفیت سرویس ترافیک صوتی در شبکه های بی سیم 802.11n

نوع مقاله: مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 گروه کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

انتقال صدا روی شبکه‌های بی‌سیم، یک فناوری پرکاربرد و مقرون‌به‌صرفه است که سرویس مکالمه‌ی صوتی را روی شبکه‌های پهنای باند، طبق استاندارد 802.11 میسر می‌سازد. در این سرویس، پروتکل SIP، مسئول برقراری نشست‌ها می‌باشد. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که الگوریتم کنترل تماسی که نشست‌های SIP را کنترل می‌نماید، می‌تواند پارامترهای کیفیت رسانه را در ارسال داده‌های صوتی تضمین کند.الگوریتم‌های متفاوتی برای تصمیم‌گیری پذیرش تماس در نقطه دسترسی ارائه‌شده‌اند؛ اما به دلیل تغییر در پارامترهای زیر لایه‌ی دسترسی و یا پیچیدگی بالا در تضمین کیفیت سرویس مناسب نیستند. بنابراین، در این مقاله، الگوریتم جدیدی ارائه می‌کنیم که در کارگزار SIP، درزمانی بسیار کوتاه، در موردپذیرش و یا رد تماس جدید تصمیم‌گیری می‌کند. الگوریتم پیشنهادی، شرایط پویای شبکه همچون نرخ اشغال کانال و درصد ترافیک بلادرنگ موجود در کانال را در نظر گرفته و تغییری در پارامترهای زیر لایه‌ی MAC ایجاد نمی‌کند. تست روش پیشنهادی روی بستر واقعی مؤید برتری آن نسبت به روش‌های اخیر مشابه و همچنین حالت پایه، در تضمین سطح مطلوب کیفیت سرویس در قالب پارامترهایی چون مدت‌زمان پاسخ به تماس‌ها، طول تماس‌ها، نرخ اتلاف و تأخیر بسته‌های بلادرنگ است.

کلیدواژه‌ها