کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های سطح پائین به بالا و بالا به پائین
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی شی برجسته در پیش بینی تمرکز نگاه با استفاده از یادگیری عمیق

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 93-108

رضا نصیری پور؛ حسن فرسی؛ سجاد محمدزاده