نویسنده = اسدالله شاه بهرامی
تعداد مقالات: 2
1. EGA: An Enhanced Genetic Algorithm for Numerical Functions Optimization

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 28-35

Asadollah Shahbahrami؛ Kiumars Ghazipour


2. توسعه موتور جستجوی فارسی بر اساس بهبود فرآیند یادگیری آنتالوژی

دوره 3، شماره 3، مهر 1393، صفحه 12-29

سیما درویشی؛ اسدالله شاه بهرامی؛ منوچهر نحوی