نویسنده = اسدالله شاه بهرامی
تعداد مقالات: 2
1. An enhanced genetic algorithm for numerical functions optimization

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 28-35

Asadollah Shahbahrami؛ Kiumars Ghazipour


2. توسعه موتور جستجوی فارسی بر اساس بهبود فرآیند یادگیری آنتالوژی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 12-29

سیما درویشی؛ اسدالله شاه بهرامی؛ منوچهر نحوی