رتبه مجله در سامانه رتبه بندی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال 1396:  (B(69

 


 آمار و ارقام:

تعداد دوره‌ها :  11

تعداد شماره‌ها : 31

تعداد نویسندگان:  464

تعداد داوران: 849

تعداد مشاهده مقاله: 164,091

نسبت مشاهده بر مقاله: 739.15

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 118,747

نسبت دریافت فایل بر مقاله:534.9

تعداد مقالات ارسال شده: 1,529

تعداد پایگاه های نمایه شده: 4

میانگین زمان ارسال مقاله تا اولین تصمیم گیری: 3 الی 6 ماه

درصد پذیرش مقالات: 12 درصد

بر اساس نامه شماره 233216/3 به تاریخ 1390/11/15 از دفتر امور پژوهشی وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری و بیانیه رای کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در تاریخ 1390/10/21، درجه علمی-پژوهشی (ISC) به این فصلنامه اعطا شده است. مقالات دریافتی در این مجله به زبان فارسی/ انگلیسی است.

 

 

مقالاتی که به طور دقیق با قالب نشریه رایانش نرم و فناوری اطلاعات مطابق نباشند، بررسی نخواهند شد. برای مشاهده شرایط بر روی این لینک کلیک کنید.

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-99 

زمانبندی و تخصیص منبع با در نظر گرفتن اولویت و SLAدر رایانش ابری

صفحه 49-59

شیوا رزاق زاده؛ فرزانه سید سلیمانی؛ پریسا نوروزی کیوی


ابر واژگان