رتبه مجله در سامانه رتبه بندی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال 1396:  (B(69

 


 آمار و ارقام:

تعداد دوره‌ها :  9

تعداد شماره‌ها : 26

تعداد نویسندگان:  383

تعداد داوران: 787

تعداد مشاهده مقاله: 61,961

نسبت مشاهده بر مقاله: 340.45

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 75,646

نسبت دریافت فایل بر مقاله:415.64

تعداد مقالات ارسال شده: 1,372

تعداد پایگاه های نمایه شده: 4

میانگین زمان ارسال مقاله تا اولین تصمیم گیری: 3 الی 6 ماه

درصد پذیرش مقالات: 11 درصد

بر اساس نامه شماره 233216/3 به تاریخ 1390/11/15 از دفتر امور پژوهشی وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری و بیانیه رای کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در تاریخ 1390/10/21، درجه علمی-پژوهشی (ISC) به این فصلنامه اعطا شده است. مقالات دریافتی در این مجله به زبان فارسی/ انگلیسی است.

 

 

مقالاتی که به طور دقیق با قالب نشریه رایانش نرم و فناوری اطلاعات مطابق نباشند، بررسی نخواهند شد. برای مشاهده شرایط بر روی این لینک کلیک کنید.

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-98 

3. احتمالات آگاه به محتوا برای قطعه بندی معنایی تصویر

صفحه 32-42

مجید نصیری؛ حمیدرضا رشیدی کنعان؛ سید حمید امیری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر اجرایی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2383-1006
شاپا الکترونیکی
2588-4913

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان