رتبه مجله در سامانه رتبه بندی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال 1396:  (B(69

 


 آمار و ارقام:

تعداد دوره‌ها :  10

تعداد شماره‌ها : 27

تعداد نویسندگان:  393

تعداد داوران: 805

تعداد مشاهده مقاله: 67,207

نسبت مشاهده بر مقاله: 363.28

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 82,355

نسبت دریافت فایل بر مقاله:445.16

تعداد مقالات ارسال شده: 1,398

تعداد پایگاه های نمایه شده: 4

میانگین زمان ارسال مقاله تا اولین تصمیم گیری: 3 الی 6 ماه

درصد پذیرش مقالات: 12 درصد

بر اساس نامه شماره 233216/3 به تاریخ 1390/11/15 از دفتر امور پژوهشی وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری و بیانیه رای کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در تاریخ 1390/10/21، درجه علمی-پژوهشی (ISC) به این فصلنامه اعطا شده است. مقالات دریافتی در این مجله به زبان فارسی/ انگلیسی است.

 

 

مقالاتی که به طور دقیق با قالب نشریه رایانش نرم و فناوری اطلاعات مطابق نباشند، بررسی نخواهند شد. برای مشاهده شرایط بر روی این لینک کلیک کنید.

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-92 

5. بهبود عملکرد الگوریتم KNN با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری PSO

صفحه 52-62

احمد حاجی مرادی؛ علیرضا ناصرصدرآبادی؛ سید محمود زنجیرچی؛ حبیب زارع احمدآبادی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر اجرایی اعضای هیات تحریریه کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2383-1006
شاپا الکترونیکی
2588-4913

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان