دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین 1391 (79) 
الگوریتم جدید بهینهسازی سیستم صفحات شیبدار

صفحه 3-20

محمد حامد مظفری؛ حامد عبدی؛ سیدحمید ظهیری


اصلاح مشکلات توابع برازش الگوریتم‌های تکاملی در شبکه‌ی حسگر بی‌سیم

صفحه 63-70

عطالله ابراهیم زاده؛ عطیه حسین‌پور؛ مجتبی جعفری لاهیجانی؛ مریم نجیمی؛ محمد حسین پور