یک مدل توزیع پویا در زنجیره های عرضه سرد با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه (مطالعه موردی: پگاه قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران.

2 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

در دنیای رقابتی امروز کاهش هزینه‌های توزیع از جمله موارد مهمی است که در سرلوحه تفکرات مدیران صنایع قرار گرفته است. درصد زیادی از قیمت تمام‌شده یک محصول متعلق به هزینه‌های توزیع آنست. بنابراین حذف مسافت‌های غیرضروری و بهینه‌سازی مسیرهای طی شده به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های مطلوب برای کاهش هزینه‌های توزیع شناخته شده است. هدف از این مطالعه، ارائه‌ی یک مدل توزیع پویا در یک زنجیره عرضه سرد مواد لبنی با استفاده از یک روش ترکیبی اصلاحی فراابتکاری مبتنی بر بهینه سازی کلونی مورچه است. مدل توزیع پیشنهادی بر پایه مساله مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت دار (CVRP) تعریف می شود که در آن، مسیرهای وسایل نقلیه برای توزیع مواد لبنی از قبل مشخص نیست و با توجه به حجم سفارش‌های مربوط به آن روز توسط هر خرده‌فروش، تعداد وسایل نقلیه کمینه همراه با مسیرهای بهینه توزیع مشخص می‌گردد. ارزیابی کارآیی مدل توزیع پیشنهادی بر پایه مجموعه دادگان تستی که با الهام از داده‌های جمع‌آوری‌شده از شرکت لبنی پگاه قزوین تولید شده است در پنج سطح متفاوت توزیع انجام گرفته است. معیار ارزیابی، مقایسه با نتایج سیستم توزیع ایستای کنونی در نظر گرفته شده است. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که مدل توزیع پویای پیشنهادی به دلیل کاهش قابل محسوس تعداد وسایل نقلیه بکار گرفته شده، مسافت طی شده کوتاه تر و مصرف سوخت کم تر، باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های حمل‌ونقل، نیروی انسانی و هندلینگ شده و کارایی و انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به سیستم توزیع ایستا دارد.

کلیدواژه‌ها