دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارائه یک معیار جدید اندازه‌گیری شباهت در سیستم‌های توصیه‌گر فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1398

منصوره شجاعی؛ حسن صانعی فر


2. انطباق دامنه کرنلی و تطبیق توزیع متعادل برای طبقه‌بندی تصاویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1398

شیوا نوری سرای؛ جعفر طهمورث نژاد


3. روشی برای مدل‌سازی انتشار خطا در سیستم‌های هیبرید با استفاده از شبکه‌های فعالیت تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

آرمان سان احمدی؛ محمد عبداللهی ازگمی


4. ارائه یک روش استخراج هوشمند در سیستم های نهان نگاری صوتی بر اساس تبدیل موجک ارتقاء یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1398

سید مصطفی پورهاشمی؛ محمد مصلح؛ یوسف عرفانی


5. کاهش فضای جستجو برای بازشناسی زیرکلمات تایپی فارسی با استفاده از ویژگی‌های ساده، کوانتیزاسیون ویژگی و ترکیب طبقه‌بندها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1398

اسماعیل میری؛ ناصر مهرشاد؛ سیّد محمّد رضوی


6. مدیریت ازدحام به صورت پویا در شبکه روی تراشه قابل باز‌پیکربندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

محمد علائی؛ فهیمه یزدان پناه


7. یک معماری هوشمند مبتنی بر رایانش ابری جهت ارزیابی سیستم‏های آموزش الکترونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1398

زینب لشکری پور؛ نیک‌محمد بلوچ‌زهی


8. تشخیص هوشمند سرطان پستان با انتخاب ویژگی مبتنی بر رگرسیون لجستیک و دسته‌بندی ماشین بردار پشتیبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

زیبا خنده زمین؛ مرجان نادران طحان؛ محمدجواد رشتی


9. ارائه یک الگوریتم کنترل پذیرش تماس در کارگزار SIP جهت ارتقای کیفیت سرویس ترافیک صوتی در شبکه های بی سیم 802.11n

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1398

نرگس رضایی؛ مهدی عباسی؛ محمد نصیری


10. به‌کارگیری ویژگی بردار هویت و ماشین بردار پشتیبان به‌منظور شناسایی و طبقه بندی اغتشاشات کیفیت توان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

عاطفه بنی اسدی؛ باقر باباعلی


11. ارائه یک روش محافظه‌کارانه به منظور بهبود طول عمر حافظه نهان ورودی/خروجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1398

مصطفی هادی‌زاده؛ رضا سالخورده؛ حسین اسدی


12. آشکارسازی مرز در تصاویر دیجیتال با استفاده از روش جنگل های ساختاری مبتنی بر گروه بندی و استدلال کانتور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1398

محدثه امیدی؛ فرحناز مهنا


13. جایگذاری انفجارآگاه جهت بهبود فرایند تجمیع ماشین مجازی در محیط ابری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1398

سمیه رحمانی؛ وحید خواجه وند؛ محسن ترابیان


14. بهبود الگوریتم ژنتیک با استفاده از ترکیب منطق فازی و الگوریتم هم‌تکاملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

محسن قلعه نوئی


15. تطبیق دامنه بدون نظارت با واگرایی برگمن و طبقه‌بند انطباقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1398

مژده زندی فر؛ جعفر طهمورث نژاد


16. پنهان نگاری تطبیقی تصاویر در مقدار اختلاف ضرایب کسیسنوس گسسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1398

وجیهه ثابتی؛ سارا احمدی


17. الگوریتم ژنتیک با مرتب‌سازی نامغلوب برای ساخت درخت پوشای متوازن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1398

مرضیه حاجی‌زاده طحان؛ محمد قاسم زاده؛ علی محمد لطیف


18. بهبود دقت سامانه تشخیص نفوذ به کمک کاهش‌ویژگی بر اساس مجموعه فازی ناهموار و ترکیب طبقه‌بندها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1398

سیدعادل نسب‌الحسینی؛ جواد حمیدزاده


19. اعتبارسنجی پاسخ‌ها در سیستم پرسش و پاسخ با استفاده از رگرسیون ماشین بردار پشتیبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399

yaghoob ghanbari؛ Shahram Golzari؛ Shyamala Doraisamy


20. ارائه فرایندی جهت یکپارچه‌سازی و تشخیص تکرار برای بهبود کیفیت داده‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

نیلوفر ملامحمد؛ Negin Daneshpour


21. بررسی تأثیر استفاده از روش‌های یادگیری ماشین تجمعی در شناسایی نظر‌‌های هرز بر اساس ویژگی‌های رفتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

شهریار محمدی؛ میررضا موسوی


22. تعیین و تشخیص ضربان قلب در سیگنال الکتریکی قلب برای کاربردهای پزشکی از راه دور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1399

محمودرضا دلاور؛ سید علی حسین پور؛ حسین حسنی بافرانی


23. ارائه دو رویکرد نهان نگاری صوتی کوانتومی بهبودیافته از نظر مقاومت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1399

محسن یوسفی نژاد؛ محمد مصلح؛ سعید رسولی هیکل آباد


24. یاگیری توابع عضویت برای کاوش قوانین انجمنی فازی با استفاده از اتوماتای یادگیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1399

زهره اناری؛ عبدالرضا حاتم لو؛ محمد مصدری


25. مطالعه یک مدل انتشار بدافزار در شبکه های کامپیوتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1399

زهره دادی؛ الهام عنایتی