کلیدواژه‌ها = الگوریتم بهینه‌سازی هوشمند
عملکرد روش‌های بهینه‌سازی هوشمند در مسائل شناسایی سیستم IIR

دوره 6، شماره 2، مهر 1396، صفحه 25-39

علی محمدی؛ سیدحمید ظهیری؛ سیدمحمد رضوی