نویسنده = سیدحمید ظهیری
عملکرد روش‌های بهینه‌سازی هوشمند در مسائل شناسایی سیستم IIR

دوره 6، شماره 2، مهر 1396، صفحه 25-39

علی محمدی؛ سیدحمید ظهیری؛ سیدمحمد رضوی


حل مسئله تخصیص فرکانس با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی

دوره 5، شماره 4، دی 1395، صفحه 1-10

مهناز میری؛ سید حمید ظهیری


الگوریتم بهینه سازی نیروی مرکزی چند هدفه

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 10-19

حامد نجف زاده؛ سیدحمید ظهیری


الگوریتم جدید بهینهسازی سیستم صفحات شیبدار

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 3-20

محمد حامد مظفری؛ حامد عبدی؛ سیدحمید ظهیری