دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. افزایش کارآیی و قابلیت اطمینان در مسیریابی جغرافیایی چندپخشی مبتنی بر منطق فازی در VANET

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

الهام مریدی؛ حمید براتی


2. A new fast color reduction method based on adaptive histogram binning approach

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

علیرضا سردار؛ Naser Mehrshad؛ سید محمد رضوی


3. تحلیل و بررسی تعیین حالات روحی از روی متون با استفاده از الگوریتم تکاملی رقابت استعماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1399

بهاره گلستانی فر؛ عبداله چاله چاله


4. بکارگیری یک قید آماری در تولید مقاطع سه‌بعدی از سطوح بدون بافت به‌کمک سیستم نور ساختاریافته مبتنی بر دو دوربین و یک لیزر صفحه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

محسن شیخی؛ علیرضا صفدری نژاد؛ روح اله کریمی


5. بهبود دقت جهت‌یابی رادارهای LFM با روش مقایسه دامنه برای محیط‌های چند مسیره در سیستم‌های پشتیبانی جنگ الکترونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1399

روح الله رضایی فرد؛ پوریا اعتضادی فر


6. الگوریتم بهینه سازی جریان های آب: روشی جدید در بهینه‌سازی مسائل با بعد بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1399

حامد ماجانی؛ مهدی نصری