دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. Image Denoising Based on a Local Optimal Balance Between Fidelity and Smoothness

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1397

Arefeh Khanlari؛ Mehdi Ezoji


2. To Move or Not to Move: An Iterative Four-Phase Cloud Adoption Decision Model for IT Outsourcing Based On TCO

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

میرسعید حسینی شیروانی


3. ارائه یک الگوریتم بهبودیافته بهینه سازی گرگ های خاکستری برای زمان‌بندی جریان کار در محیط محاسبات ابری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1398

علی محمدزاده؛ محمد مصدری؛ فرهاد سلیمانیان قره چپق؛ احمد جعفریان


4. یک مدل توزیع پویا در زنجیره های عرضه سرد با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه (مطالعه موردی: پگاه قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

بنیامین خان محمدزاده سرستی؛ مجتبی شاکری؛ پروین نیک بخت


5. بازشناسی انسان در سیستم‌های نظارت ویدئویی با بهره‌گیری از اطلاعات زاویه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

علی سبطی؛ حمید حسن‌پور


6. قطعه بندی تصاویر ضایعات پوستی با استفاده از ترکیب اطلاعات بافت و رنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

شیما جباری؛ یاسر بالغی


7. ارائه نگاشت صریح و تنظیم شده‏ ی باناظر برای یادگیری مالتی منیفولد داده‏ های چند منظری بدون برچسب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1398

فرایین آیینی؛ امیرمسعود افتخاری مقدم؛ فریبرز محمودی


8. انطباق دامنه کرنلی و تطبیق توزیع متعادل برای طبقه‌بندی تصاویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1398

شیوا نوری سرای؛ جعفر طهمورث نژاد