کلیدواژه‌ها = تحمل پذیری اِشکال سخت‌افزاری با پیاده‌سازی نرم افزاری (SIHFT)
تعداد مقالات: 1
1. روشی برای بهبود تشخیص نرم‌افزاری خطاهای کنترلیِ مبتنی بر خطا‌های گذرا در پردازنده‌ها حین اجرای برنامه‌ها

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-12

سیده عفیفه علوی؛ مجتبی ولی نتاج؛ مجتبی منصوری