دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. Image Denoising Based on a Local Optimal Balance Between Fidelity and Smoothness

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1397

Arefeh Khanlari؛ Mehdi Ezoji


2. تشخیص گروه های اجتماعی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان در ویدئو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398

علی اکبری؛ حسن فرسی؛ سجاد محمدزاده


3. الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای سری‌های زمانی در بازارهای مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1398

مریم دهقانی؛ محمد قاسم زاده؛ حبیب انصاری سامانی


4. الگوریتم جستجوی گرانشی با همسایگی نزدیکترین-بهتر برای حل مسائل بهینه‌سازی چندمُدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1398

محمدباقر دولتشاهی؛ ولی درهمی؛ حسین نظام آبادی پور


5. جهش رتبه در PageRank

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

جواد پاک سیما


6. بهینه‌سازی پوشش در شبکه‌های حسگر بی‌سیم با الگوریتم جستجوی گرانشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

عباسعلی رضائی؛ محمد هادی زاهدی؛ زینب دهقان


7. آنالیز تجربی تنش و کرنش به روش فتوالاستیسیته و فتوگرامتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

عبادت قنبری پرمهر


8. ارائه یک الگوریتم بهبودیافته بهینه سازی گرگ های خاکستری برای زمان‌بندی جریان کار در محیط محاسبات ابری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1398

علی محمدزاده؛ محمد مصدری؛ فرهاد سلیمانیان قره چپق؛ احمد جعفریان


9. یک مدل توزیع پویا در زنجیره های عرضه سرد با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه (مطالعه موردی: پگاه قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

بنیامین خان محمدزاده سرستی؛ مجتبی شاکری؛ پروین نیک بخت


10. تشخیص و مکان‌یابی رویداد‌های رایج و نادر در ویدیو با بکارگیری شبکه تخاصمی مولد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1398

محمد خالوئی؛ محمد فخردانش؛ محمد سبک رو


11. To Move or Not to Move: An Iterative Four-Phase Cloud Adoption Decision Model for IT Outsourcing Based On TCO

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

میرسعید حسینی شیروانی