نمایه نویسندگان

آ

 • آشتیانی، مهرداد انتخاب سرویس ابری مبتنی بر پایداری در اعتبار بازخورد کاربران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 29-41]
 • آشتیانی، مهرداد یک مدل محاسباتی چندوجهی از اعتماد و بی‌اعتمادی با آگاهی از زمینه در شبکه‌های اجتماعی برخط [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 59-74]
 • آشوری، مانی Economic Load Dispatch with Multiple Fuel Options by Watercycle Algorithm [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 28-34]
 • آفری، علیرضا راه‌کاری نوین در ماشین بینایی و فتوگرامتری برای بازیابی موقعیت نسبی دوربین‌ها در تصاویر استریو با استفاده از تجزیه SVD ماتریس اساسی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 76-88]
 • آقا گل زاده، علی شناسایی و دسته‌بندی رفتارها به‌منظور آشکارسازی رفتارهای غیر معمول با استفاده از مدل مارکوف مخفی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-11]
 • آل شیخ، علی اصغر بهینه سازی پوشش در شبکه های حسگر بی سیم [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 34-43]
 • آنالویی، مرتضی مکان‌یابی کاربردهای چند لایه‌ای در بستر مرکز داده مجازی‌شده [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 1-15]
 • آیینی، فرایین ارائه نگاشت صریح و تنظیم شده‏ ی باناظر برای یادگیری مالتی منیفولد داده‏ های چند منظری بدون برچسب [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 1-16]

ا

 • ابراهیم پور، محمد شبیه‌سازی عددی توربین باد محور عمودی نوع ساونیوس و ارزیابی تاثیر فاصله هم‌پوشانی افقی بر عملکرد توربین [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 40-50]
 • ابراهیم پور کومله، حسین روشی نو برای انطباق پایدار اثرانگشت، با استفاده از پردازنده‌های گرافیکی، توسط کودا [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 75-87]
 • ابراهیم زاده، عطالله جداسازی کور تصاویر ترکیبی اسکن شده، بر مبنای پیش‌پردازش غیرخطی و اعمال تابع رقابت مابین اجزاء فرکانس بالا [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 47-62]
 • ابراهیم زاده، عطالله اصلاح مشکلات توابع برازش الگوریتم‌های تکاملی در شبکه‌ی حسگر بی‌سیم [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 63-70]
 • ابراهیم زاده، عطالله شناسایی نوع مدولاسیون سیگنال ماهواره توسط یک سیستم ترکیبی هوشمند [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 63-71]
 • ابویی، علی ارائه یک سیستم فوق‌آشوب جدید و تحقق فیزیکی آن از طریق طراحی و ساخت یک مدار الکترونیکی آنالوگ [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 72-86]
 • اجابتی، سید مسعود الگوریتم انطباقی بهینه سازی ذرات افزایشی کاهشی برای حل مسائل بهینه سازی پویا [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 58-70]
 • احدی اخلاقی، ایمان طراحی بهینه سلولی در مخابرات سیار نسل سوم با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 44-53]
 • احدی اخلاقی، ایمان تشخیص و ردگیری دقیق مردمک چشم با استفاده از تبدیل هاف دایروی بهبود یافته و IR-EMD [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 114-123]
 • احراری رودی، حمزه تبدیل بهینه ی خطوط انتقال با استفاده از روش HPO با در نظر گرفتن شاخص های کیفیت توان [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 54-65]
 • احمدی، سارا پنهان نگاری تطبیقی تصاویر در مقدار اختلاف ضرایب کسیسنوس گسسته [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، مجتبی حل دقیق معادلات موقعیت در گیرنده های GPS با استفاده از شبکههای عصبی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 35-45]
 • اربابی، سمیه جداسازی کور تصاویر ترکیبی اسکن شده، بر مبنای پیش‌پردازش غیرخطی و اعمال تابع رقابت مابین اجزاء فرکانس بالا [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 47-62]
 • اسدزاده، احمد تخصیص پویای پهنای باند اینترنتی کاربران با بکارگیری تکنیک AHP فازی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 19-27]
 • اسدی، حسین ارائه یک روش محافظه‌کارانه به منظور بهبود طول عمر حافظه نهان ورودی/خروجی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسدی امیری، سکینه حفظ کیفیت در رفع نویز از تصویر با بهره‌گیری از اطلاعات بافت [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 75-86]
 • اسماعیل بیگی، محسن استفاده از تقریب رتبه پایین به منظور بهبود کارایی ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر هسته ها و کاربردهای آن [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 98-109]
 • اسماعیل زاده، مجید ادغام روش‌های طیفی موجک و مکانی نوسانات کلی به‌منظور کاهش نویز در تصاویر ابرطیفی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 29-42]
 • اصغری، سعید یک روش آگاه از هزینه برای ترکیب خدمات ابری به کمک یک الگوریتم ترکیبی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 17-26]
 • اعلمی یان هرندی، فریناز طراحی یک سیستم خبره فازی برای پیشنهاد انتخاب رشته‌ی تحصیلی به دانش‌آموزان اول دبیرستان [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 24-30]
 • افتخاری مقدم، امیرمسعود ارائه نگاشت صریح و تنظیم شده‏ ی باناظر برای یادگیری مالتی منیفولد داده‏ های چند منظری بدون برچسب [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 1-16]
 • اکبری، علی تشخیص گروه های اجتماعی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان در ویدئو [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 1-9]
 • اکبری، کبری A New Upper Bound for the Capacity of Free Space Optical Intensity Channel by Using a Simple Mathematical Inequality [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 49-54]
 • امامزاده یی، سیده لی لی کنترل فرکانس ریزشبکه‌‌ی جزیره‌‌ای با کنترلگر تناسبی- انتگرالی ‌‌تنظیم شده با منطق فازی و الگوریتم ازدحام ذرات [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 36-43]
 • امیدی، محدثه آشکارسازی مرز در تصاویر دیجیتال با استفاده از روش جنگل های ساختاری مبتنی بر گروه بندی و استدلال کانتور [(مقالات آماده انتشار)]
 • امینی، امیر شاهرخ ارائه روشی نوین در بازسازی بصری و هندسی محیط بر مبنای روش استریو پانوراما [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 64-73]
 • اناری، زهره یاگیری توابع عضویت برای کاوش قوانین انجمنی فازی با استفاده از اتوماتای یادگیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • انصاری سامانی، حبیب الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای سری‌های زمانی در بازارهای مالی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 60-67]

ب

 • بابائی، شهرام یک الگوریتم مدیریت خرابی سلسله مراتبی مبتنی بر خوشه‌بندی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 71-88]
 • بابائیان، وحیده سرویس دهی مبتنی بر کیفیت خدمات در شبکههای موردی سیار با استفاده از پیکربندی پویا [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 26-35]
 • باباعلی، باقر به‌کارگیری ویژگی بردار هویت و ماشین بردار پشتیبان به‌منظور شناسایی و طبقه بندی اغتشاشات کیفیت توان [(مقالات آماده انتشار)]
 • بارفروشی، تقی برنامه‌ریزی توسعه دینامیکی سیستم‌های چندحاملی انرژی با درنظرگرفتن تاثیر شبکه انتقال انرژی الکتریکی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 13-24]
 • باغی پور، رضا Optimal Placement and Sizing of DG in Capacitor Compensated Distribution Networks Using Binary Particle Swarm Optimization [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 29-37]
 • باقری، حسین کارایی الگوریتمهای هوشمند در تهیه ارتوفتو و تولید مدل رقومی ارتفاعی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 83-93]
 • باقریان حقیقی، علی تشخیص و ردگیری دقیق مردمک چشم با استفاده از تبدیل هاف دایروی بهبود یافته و IR-EMD [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 114-123]
 • بالغی، یاسر قطعه بندی تصاویر ضایعات پوستی با استفاده از ترکیب اطلاعات بافت و رنگ [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 87-97]
 • بدیع، کامبیز یک الگوریتم مدیریت خرابی سلسله مراتبی مبتنی بر خوشه‌بندی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 71-88]
 • برزگر، مریم طراحی و توسعه آنتولوژی تجربیات مکانی در مسیریابی شهری [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 1-15]
 • بستام، مصطفی ارایه یک روش مهندسی ترافیک مقیاس پذیر در شبکه‌های نرم‌افزار محور مراکز داده با استفاده از تکنیک تجزیه مسائل بزرگ [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 42-55]
 • بصیری، lحسان دسته‌بندی احساسی عقاید مبتنی بر یادگیری انتقالی چندمنبعی با استفاده از دسته‌بند متناظر ساختاری وزن‌دار [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 89-101]
 • بصیری، محمد احسان رتبه‏ بندی ویژگی‏‌ها در تشخیص نظرات اسپم فارسی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 1-16]
 • بلوچ‌زهی، نیک‌محمد یک معماری هوشمند مبتنی بر رایانش ابری جهت ارزیابی سیستم‏های آموزش الکترونیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • بنی اسدی، عاطفه به‌کارگیری ویژگی بردار هویت و ماشین بردار پشتیبان به‌منظور شناسایی و طبقه بندی اغتشاشات کیفیت توان [(مقالات آماده انتشار)]
 • بوشهریان، امید سرویس دهی مبتنی بر کیفیت خدمات در شبکههای موردی سیار با استفاده از پیکربندی پویا [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 26-35]
 • بویری، حمیدرضا رهیافتی ترکیبی مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی کلونی مورچه‌ها و اتوماتای یادگیر سلولی در حل مساله زمانبندی ایستای کارها در سیستم‌های چندپردازنده‌ای همگن [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 35-54]
 • بیکدلی، هادی ارائه روشی ترکیبی بر مبنای الگوریتم های تکاملی جهت خوشه بندی کاربران وب [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 25-34]
 • بیگلری، محسن روشی نو برای انطباق پایدار اثرانگشت، با استفاده از پردازنده‌های گرافیکی، توسط کودا [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 75-87]

پ

 • پارویی، مرضیه ارائه روشی بر مبنای پیوند جهت بهبود تشخیص صفحات فریب‌آمیز در گراف وب فارسی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 16-54]
 • پاک سیما، جواد ارائه یک مدل جدید از فاصله بین کلمات پرس و جو براساس حداقل جابجایی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 1-12]
 • پاک سیما، جواد جهش رتبه در PageRank [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 52-59]
 • پورابراهیمی، علیرضا بهینه‌سازی استاندارد SAML برای استفاده در وب‌سرویس‌های مبتنی بر CoAP در اینترنت اشیاء [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 14-23]
 • پورصالح، روح اله طراحی یک سیستم خبره فازی برای پیشنهاد انتخاب رشته‌ی تحصیلی به دانش‌آموزان اول دبیرستان [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 24-30]
 • پورهاشمی، سید مصطفی ارائه یک روش استخراج هوشمند در سیستم های نهان نگاری صوتی بر اساس تبدیل موجک ارتقاء یافته [(مقالات آماده انتشار)]
 • پوستفروشان، سمانه به کارگیری الگوریتم بهینه سازی PSO به منظور بهبود طول عمر شبکه های حسگر بیسیم [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 55-64]
 • پیرحیاتی، آزاده مکانیسمی پویا برای تنظیم پارامترهای دسترسی به کانال جهت بهبود انتقال ویدئو در شبکه‌های محلی بی‌سیم [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 69-82]
 • پیرمحمدیانی، روجیار امتیازبندی رفتاری مشتریان بانک با استفاده از رویکرد دادهکاوی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 52-65]

ت

 • ترابیان، محسن جایگذاری انفجارآگاه جهت بهبود فرایند تجمیع ماشین مجازی در محیط ابری [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقوی فرد، محمدتقی مدل بومی ارزیابی کیفیت سایت‌های خبری (NEWSQUAL) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 56-71]

ث

 • ثابتی، وجیهه پنهان نگاری تطبیقی تصاویر در مقدار اختلاف ضرایب کسیسنوس گسسته [(مقالات آماده انتشار)]

ج

 • جباری، شیما قطعه بندی تصاویر ضایعات پوستی با استفاده از ترکیب اطلاعات بافت و رنگ [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 87-97]
 • جعفری، حمید مدل بومی ارزیابی کیفیت سایت‌های خبری (NEWSQUAL) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 56-71]
 • جعفریان، احمد ارائه راهکاری جدید برای جای‏گذاری بهینه ماشین‏‌های مجازی در مراکز داده ابری با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی گسسته و توابع آشوبناک [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 44-54]
 • جعفریان، احمد ارائه یک الگوریتم بهبودیافته بهینه سازی گرگ های خاکستری برای زمان‌بندی جریان کار در محیط محاسبات ابری [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 17-29]
 • جعفری لاهیجانی، مجتبی اصلاح مشکلات توابع برازش الگوریتم‌های تکاملی در شبکه‌ی حسگر بی‌سیم [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 63-70]
 • جعفری نویمی پور، نیما یک روش آگاه از هزینه برای ترکیب خدمات ابری به کمک یک الگوریتم ترکیبی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 17-26]
 • جلالی، مهرداد ارائه‌ی یک سیستم پیشنهاد‌دهنده‌ی زمانی مبتنی بر تجزیه تنسور‌های اتصالی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 81-94]
 • جمشیدی، فاطمه کنترل فرکانس ریزشبکه‌‌ی جزیره‌‌ای با کنترلگر تناسبی- انتگرالی ‌‌تنظیم شده با منطق فازی و الگوریتم ازدحام ذرات [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 36-43]
 • جهانبخش نقده، زلیخا یک دسته بند کنش گفتار برای متون فارسی و کاربرد آن در شناسایی شایعات [(مقالات آماده انتشار)]
 • جهان بین، افشین روش مؤثر برای افزایش بازدهی شبکه در سیستم های MIMO [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 74-80]
 • جوادی، سید محمد علی تأثیر فضاهای رنگ در مخفیسازی اطلاعات در تصاویر رنگی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 36-51]

چ

 • چاله چاله، عبداله بازشناسی کلمات دست‌نویس فارسی بر‌اساس ویژگی کد زنجیره‌ای فریمن دنباله مرکز جرم و طبقه‌بند بهبود یافته [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 43-57]
 • چترآبگون، امید استفاده از تقریب رتبه پایین به منظور بهبود کارایی ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر هسته ها و کاربردهای آن [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 98-109]

ح

 • حاتم لو، عبدالرضا یاگیری توابع عضویت برای کاوش قوانین انجمنی فازی با استفاده از اتوماتای یادگیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاجی‌اکبری فینی، مسعود طراحی کنترل‌کننده Fuzzy – PID بهینه شده با الگوریتم رقابت استعماری جهت کنترل سیستم AVR [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 66-75]
 • حاجی‌زاده طحان، مرضیه الگوریتم ژنتیک با مرتب‌سازی نامغلوب برای ساخت درخت پوشای متوازن [(مقالات آماده انتشار)]
 • حدادنیا، جواد استخراج خودکار توپوگرافی لبه در تصاویر پزشکی به کمک الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچه و تکنیکهای پردازش تصویر [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 34-41]
 • حسن‌پور، حمید بازشناسی انسان در سیستم‌های نظارت ویدئویی با بهره‌گیری از اطلاعات زاویه‌ای [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 30-43]
 • حسن پور، حمید رنگی‌سازی خودکار تصاویر با استفاده از قطعه‌بندی بر اساس پیکسون و تئوری منطق فازی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 52-58]
 • حسن پور، حمید حفظ کیفیت در رفع نویز از تصویر با بهره‌گیری از اطلاعات بافت [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 75-86]
 • حسن زاده، مریم تأثیر فضاهای رنگ در مخفیسازی اطلاعات در تصاویر رنگی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 36-51]
 • حسنوند، عبد جبار بھینھ سازی رقابتی در کانال ھای تداخلی انتخابگر- فرکانسی گوسی با استفاده از نظریھ بازی ھا [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 3-9]
 • حسنی بافرانی، حسین تعیین و تشخیص ضربان قلب در سیگنال الکتریکی قلب برای کاربردهای پزشکی از راه دور [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسین‌پور، عطیه اصلاح مشکلات توابع برازش الگوریتم‌های تکاملی در شبکه‌ی حسگر بی‌سیم [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 63-70]
 • حسین پور، سید علی تعیین و تشخیص ضربان قلب در سیگنال الکتریکی قلب برای کاربردهای پزشکی از راه دور [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسین پور، محمد اصلاح مشکلات توابع برازش الگوریتم‌های تکاملی در شبکه‌ی حسگر بی‌سیم [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 63-70]
 • حسین‌زاده، سید محمد ارائه یک سیستم فوق‌آشوب جدید و تحقق فیزیکی آن از طریق طراحی و ساخت یک مدار الکترونیکی آنالوگ [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 72-86]
 • حسین زاده، مهدی تعیین نرخ نمونه‌برداری به صورت وفقی در راستای بهینگی مصرف انرژی در شبکه های بدنی بی سیم [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 1-13]
 • حسینی، سید مجتبی کاهش هارمونیک‌های انتخابی در اینورترهای CHB با استفاده از الگوریتم بهینه سازی توده ذرات توسعه یافته [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 55-64]
 • حسینی، سید مهدی Economic Load Dispatch with Multiple Fuel Options by Watercycle Algorithm [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 28-34]
 • حسینی، سید مهدی Optimal Placement and Sizing of DG in Capacitor Compensated Distribution Networks Using Binary Particle Swarm Optimization [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 29-37]
 • حسینی، سید مهدی ارائه یک سیستم فوق‌آشوب جدید و تحقق فیزیکی آن از طریق طراحی و ساخت یک مدار الکترونیکی آنالوگ [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 72-86]
 • حسینی شیروانی، میرسعید To Move or Not to Move: An Iterative Four-Phase Cloud Adoption Decision Model for IT Outsourcing Based On TCO [(مقالات آماده انتشار)]
 • حکیمی اقدم، نسترن یک مدل محاسباتی چندوجهی از اعتماد و بی‌اعتمادی با آگاهی از زمینه در شبکه‌های اجتماعی برخط [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 59-74]
 • حمیدزاده، جواد کاهش نمونه در داده‌ها به کمک الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه ازدحام ذرات آشوبی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 31-40]
 • حمیدزاده، جواد بهبود دقت سامانه تشخیص نفوذ به کمک کاهش‌ویژگی بر اساس مجموعه فازی ناهموار و ترکیب طبقه‌بندها [(مقالات آماده انتشار)]
 • حنفی زاده، پیام مدل بومی ارزیابی کیفیت سایت‌های خبری (NEWSQUAL) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 56-71]

خ

 • خادم‌زاده، احمد یک الگوریتم مدیریت خرابی سلسله مراتبی مبتنی بر خوشه‌بندی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 71-88]
 • خالقی، سمیه طراحی و بهبود یک الگوریتم­ یادگیرنده برای جستجوی منابع در شبکه نظیربه­ نظیر بر روی شبکه ادهاک سیار [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 51-63]
 • خالوئی، محمد تشخیص و مکان‌یابی رویداد‌های رایج و نادر در ویدیو با بکارگیری شبکه تخاصمی مولد [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 40-51]
 • خان محمدزاده سرستی، بنیامین یک مدل توزیع پویا در زنجیره های عرضه سرد با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه (مطالعه موردی: پگاه قزوین) [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 44-58]
 • خدابخشی، زینب حفظ کیفیت در رفع نویز از تصویر با بهره‌گیری از اطلاعات بافت [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 75-86]
 • خسروی، سارا بازشناسی کلمات دست‌نویس فارسی بر‌اساس ویژگی کد زنجیره‌ای فریمن دنباله مرکز جرم و طبقه‌بند بهبود یافته [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 43-57]
 • خسروی، علیرضا پخش بار اقتصادی پویا با استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمیی ذرات بهلاود یافته [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 76-82]
 • خسروی، هادی رتبه‏ بندی ویژگی‏‌ها در تشخیص نظرات اسپم فارسی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 1-16]
 • خلیلی درمنی، محمد متعادل‏سازی استفاده از حافظه در مسیریابی چندپخشی مبتنی بر کدگذاری شبکه در شبکه‏های حسگر بی‏سیم [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 41-54]
 • خنده زمین، زیبا تشخیص هوشمند سرطان پستان با انتخاب ویژگی مبتنی بر رگرسیون لجستیک و دسته‌بندی ماشین بردار پشتیبان [(مقالات آماده انتشار)]
 • خواجه وند، وحید جایگذاری انفجارآگاه جهت بهبود فرایند تجمیع ماشین مجازی در محیط ابری [(مقالات آماده انتشار)]
 • خورسند، ریحانه ارائه یک الگوریتم کاهش مصرف انرژی با هدف قابلیت اطمینان در پردازنده‌های چندگانه در محیط محاسبات ابری [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 65-79]

د

 • دامی، سینا پیش‌بینی رویدادهای اخبار بر اساس استنتاج علّی در منطق رتبه اول [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 11-25]
 • دانشپور، نگین افزایش سرعت نگهداری افزایشی دید در پایگاه‌داده‌تحلیلی با استفاده از الگوریتم فرهنگی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 28-39]
 • دانشپور، نگین ارائه روشی ترکیبی بر مبنای الگوریتم های تکاملی جهت خوشه بندی کاربران وب [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 25-34]
 • دباغی‌پور، سمیه ارائه پروتکلی برای توزیع گره‌های چاهک در شبکه‌های حسگر متحرک تحمل‌پذیر نسبت به تاخیر [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 16-25]
 • درهمی، ولی کنترل خودفرمان بینایی بازوی ربات در فضای سه بعدی با سیستم‌های فازی و مدل‌سازی عصبی [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 76-85]
 • درهمی، ولی ارائه یک مدل جدید از فاصله بین کلمات پرس و جو براساس حداقل جابجایی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 1-12]
 • درهمی، ولی طراحی یک سیستم خبره فازی برای پیشنهاد انتخاب رشته‌ی تحصیلی به دانش‌آموزان اول دبیرستان [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 24-30]
 • درهمی، ولی دسته‌بندی احساسی عقاید مبتنی بر یادگیری انتقالی چندمنبعی با استفاده از دسته‌بند متناظر ساختاری وزن‌دار [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 89-101]
 • درهمی، ولی الگوریتم جستجوی گرانشی با همسایگی نزدیکترین-بهتر برای حل مسائل بهینه‌سازی چندمُدی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 10-19]
 • درویشی، سیما توسعه موتور جستجوی فارسی بر اساس بهبود فرآیند یادگیری آنتالوژی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 12-29]
 • دلاور، محمودرضا تعیین و تشخیص ضربان قلب در سیگنال الکتریکی قلب برای کاربردهای پزشکی از راه دور [(مقالات آماده انتشار)]
 • دلبری، احمد استخراج خودکار توپوگرافی لبه در تصاویر پزشکی به کمک الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچه و تکنیکهای پردازش تصویر [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 34-41]
 • دهقان، زینب بهینه‌سازی پوشش در شبکه‌های حسگر بی‌سیم با الگوریتم جستجوی گرانشی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 20-31]
 • دهقانی، مریم الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای سری‌های زمانی در بازارهای مالی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 60-67]
 • دهقانی اشکذری، سعید دسته‌بندی احساسی عقاید مبتنی بر یادگیری انتقالی چندمنبعی با استفاده از دسته‌بند متناظر ساختاری وزن‌دار [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 89-101]
 • دوستی عارف، عبدالله شناسایی نوع مدولاسیون سیگنال ماهواره توسط یک سیستم ترکیبی هوشمند [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 63-71]
 • دولتشاهی، محمدباقر الگوریتم جستجوی گرانشی با همسایگی نزدیکترین-بهتر برای حل مسائل بهینه‌سازی چندمُدی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 10-19]
 • دین پرست، صابر ارائه مدل جدیدی برای انتخاب الگوی جریان داده و اطلاعات در زنجیره تأمین با مد سفارشی‌ساز [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 27-43]

ر

 • راجی، فاطمه یک روش نوین جهت تامین بی نشانی کامل در فضای رایانش ابری [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 55-75]
 • رجبی، محمد علی پیش بینی زمان سفر در مسیرهای برونشهری با استفاده از تکنیک های داده کاوی مکانی مطالعه موردی: مسیر قائمشهر به بابل و ساری به قائمشهر [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 3-15]
 • رحمانی، سمیه جایگذاری انفجارآگاه جهت بهبود فرایند تجمیع ماشین مجازی در محیط ابری [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی زاده، کیوان مکان‌یابی کاربردهای چند لایه‌ای در بستر مرکز داده مجازی‌شده [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 1-15]
 • رسولی هیکل آباد، سعید ارائه دو رویکرد نهان نگاری صوتی کوانتومی بهبودیافته از نظر مقاومت [(مقالات آماده انتشار)]
 • رشتی، محمدجواد تشخیص هوشمند سرطان پستان با انتخاب ویژگی مبتنی بر رگرسیون لجستیک و دسته‌بندی ماشین بردار پشتیبان [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضائی، خسرو استخراج خودکار توپوگرافی لبه در تصاویر پزشکی به کمک الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچه و تکنیکهای پردازش تصویر [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 34-41]
 • رضائی، عباسعلی بهینه‌سازی پوشش در شبکه‌های حسگر بی‌سیم با الگوریتم جستجوی گرانشی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 20-31]
 • رضایی، نرگس ارائه یک الگوریتم کنترل پذیرش تماس در کارگزار SIP جهت ارتقای کیفیت سرویس ترافیک صوتی در شبکه های بی سیم 802.11n [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضوی، سیدمحمد عملکرد روش‌های بهینه‌سازی هوشمند در مسائل شناسایی سیستم IIR [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 25-39]
 • رضوی، سیّد محمّد بازشناسی برخط ارقـام دست‌نویس فارسی با استفاده از طبقه‌بند ماشین بردار پشتیبان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 44-51]
 • رضوی، سیّد محمّد تاثیر ادغام ویژگی ها بر بهبود نرخ بازشناسی ارقام دستنویس فارسی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 66-75]
 • رضوی، سیّد محمّد استخراج ویژگی‌های متمایزکننده با بهره‌گیری از فیلتربانک کمانی گابور بهینه به منظور تشخیص هویت با استفاده اثر کف دست [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 110-118]
 • رضوی، سیّد محمّد کاهش فضای جستجو برای بازشناسی زیرکلمات تایپی فارسی با استفاده از ویژگی‌های ساده، کوانتیزاسیون ویژگی و ترکیب طبقه‌بندها [(مقالات آماده انتشار)]
 • رمضان پور، محمدرضا ارائه یک الگوریتم کاهش مصرف انرژی با هدف قابلیت اطمینان در پردازنده‌های چندگانه در محیط محاسبات ابری [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 65-79]
 • رنجبر نوعی، ابوالفضل شیوه نو در تخصیص احتمال اساسی در تئوری شواهد با کاربرد در کنترل مدل پیش بین چندگانه [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 20-32]

ز

 • زارع بیدکی، علی‌محمد ارائه یک مدل جدید از فاصله بین کلمات پرس و جو براساس حداقل جابجایی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 1-12]
 • زارع بیدکی، علی محمد ارائه روشی بر مبنای پیوند جهت بهبود تشخیص صفحات فریب‌آمیز در گراف وب فارسی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 16-54]
 • زارع بیدکی، علی محمد دسته‌بندی احساسی عقاید مبتنی بر یادگیری انتقالی چندمنبعی با استفاده از دسته‌بند متناظر ساختاری وزن‌دار [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 89-101]
 • زارعی، رضا بهینه سازی پوشش در شبکه های حسگر بی سیم [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 34-43]
 • زاهدی، محمد هادی بهینه‌سازی پوشش در شبکه‌های حسگر بی‌سیم با الگوریتم جستجوی گرانشی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 20-31]
 • زندی فر، مژده تطبیق دامنه بدون نظارت با واگرایی برگمن و طبقه‌بند انطباقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زیارت بان، مجید بازشناسی برخط حروف مجزای دست نویس فارسی با استفاده از مدل مخفی مارکوف گسسته و ویژگی‌های مبتنی بر زبان فارسی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 51-68]
 • زیارت بان، مجید Script-Independent Handwritten Text line Segmentation Using Directional 2D Filters [(مقالات آماده انتشار)]

س

 • سالخورده، رضا ارائه یک روش محافظه‌کارانه به منظور بهبود طول عمر حافظه نهان ورودی/خروجی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سان احمدی، آرمان روشی برای مدل‌سازی انتشار خطا در سیستم‌های هیبرید با استفاده از شبکه‌های فعالیت تصادفی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبطی، علی بازشناسی انسان در سیستم‌های نظارت ویدئویی با بهره‌گیری از اطلاعات زاویه‌ای [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 30-43]
 • سبک رو، محمد تشخیص و مکان‌یابی رویداد‌های رایج و نادر در ویدیو با بکارگیری شبکه تخاصمی مولد [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 40-51]
 • سراجیان، محمدرضا ادغام روش‌های طیفی موجک و مکانی نوسانات کلی به‌منظور کاهش نویز در تصاویر ابرطیفی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 29-42]
 • سردار، علیرضا استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی بهبود یافته در خوشه‌یابی خودکار تصاویر [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 3-18]
 • سعادت سرشت، محمد راه‌کاری نوین در ماشین بینایی و فتوگرامتری برای بازیابی موقعیت نسبی دوربین‌ها در تصاویر استریو با استفاده از تجزیه SVD ماتریس اساسی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 76-88]
 • سلمانیان، ذوالفقار تخصیص پویای پهنای باند اینترنتی کاربران با بکارگیری تکنیک AHP فازی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 19-27]
 • سلیمانی، سودابه طراحی کنترل‌کننده فازی– عصبی برای کنترل‌کننده یکپارچه عبور توان تکامل‌یافته بر اساس ماکزیمم سازی تابع انرژی لیاپانوف جهت بهبود پایداری گذرا [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 83-99]
 • سلیمانیان قره چپق، فرهاد ارائه یک الگوریتم بهبودیافته بهینه سازی گرگ های خاکستری برای زمان‌بندی جریان کار در محیط محاسبات ابری [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 17-29]
 • سید آقایی رضایی، سید حسین معماری تحمل‌پذیر اشکال برای مسیریاب‌های شبکه روی تراشه سه‌بعدی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-7]
 • سیدعربی، هادی شناسایی و دسته‌بندی رفتارها به‌منظور آشکارسازی رفتارهای غیر معمول با استفاده از مدل مارکوف مخفی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-11]
 • سیدی، سید تیمور ادغام روش‌های طیفی موجک و مکانی نوسانات کلی به‌منظور کاهش نویز در تصاویر ابرطیفی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 29-42]

ش

 • شاکری، حسن ارائه‌ی یک سیستم پیشنهاد‌دهنده‌ی زمانی مبتنی بر تجزیه تنسور‌های اتصالی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 81-94]
 • شاکری، مجتبی یک مدل توزیع پویا در زنجیره های عرضه سرد با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه (مطالعه موردی: پگاه قزوین) [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 44-58]
 • شاکری، مریم طراحی و توسعه آنتولوژی تجربیات مکانی در مسیریابی شهری [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 1-15]
 • شاه بهرامی، اسدالله توسعه موتور جستجوی فارسی بر اساس بهبود فرآیند یادگیری آنتالوژی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 12-29]
 • شاه بهرامی، اسدالله یک الگوریتم بهبود یافته ژنتیک برای بهینه سازی توابع عددی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شجاعی، منصوره ارائه یک معیار جدید اندازه‌گیری شباهت در سیستم‌های توصیه‌گر فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریعتی نسب، رضا تبدیل بهینه ی خطوط انتقال با استفاده از روش HPO با در نظر گرفتن شاخص های کیفیت توان [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 54-65]
 • شریفی، آرش یک دسته بند کنش گفتار برای متون فارسی و کاربرد آن در شناسایی شایعات [(مقالات آماده انتشار)]
 • شفقت، روزبه شبیه‌سازی عددی توربین باد محور عمودی نوع ساونیوس و ارزیابی تاثیر فاصله هم‌پوشانی افقی بر عملکرد توربین [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 40-50]
 • شفیعی، فاطمه کاهش اثر تداخل در سامانه ناوبری GPS با استفاده از شبکه عصبی چندلایه [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 94-102]
 • شمسی، موسی تخمین پارامترهای گوش به‌منظور کاربرد در آنالیز جراحی اتوپلاستی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهابی، مجید برنامه‌ریزی توسعه دینامیکی سیستم‌های چندحاملی انرژی با درنظرگرفتن تاثیر شبکه انتقال انرژی الکتریکی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 13-24]
 • شیخ پور، راضیه ارائه روشی برای بهبود گذردهی کدگذاری شبکه‌های بی‌سیم با استفاده ازمسیریابی فرصت‌طلبانه [دوره 4، شماره 4، 1394]
 • شیرازی، حسین پیش‌بینی رویدادهای اخبار بر اساس استنتاج علّی در منطق رتبه اول [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 11-25]
 • شیرازی، حسین بهینه‌سازی استاندارد SAML برای استفاده در وب‌سرویس‌های مبتنی بر CoAP در اینترنت اشیاء [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 14-23]
 • شیری، سعید ارائه یک مدل فازی نقشه شناختی ربات متحرک با الهام از سلولهای جهت سر و مکانی با رویکرد کاهش ابعاد [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 124-136]

ص

 • صادقیان، سعید کارایی الگوریتمهای هوشمند در تهیه ارتوفتو و تولید مدل رقومی ارتفاعی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 83-93]
 • صادقی نیارکی، ابوالقاسم بهینه سازی پوشش در شبکه های حسگر بی سیم [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 34-43]
 • صادقی نیارکی، ابوالقاسم طراحی و توسعه آنتولوژی تجربیات مکانی در مسیریابی شهری [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 1-15]
 • صالحی، محمد جواد انتخاب سرویس ابری مبتنی بر پایداری در اعتبار بازخورد کاربران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 29-41]
 • صانعی فر، حسن ارائه یک معیار جدید اندازه‌گیری شباهت در سیستم‌های توصیه‌گر فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صبائی، مسعود ارایه یک روش مهندسی ترافیک مقیاس پذیر در شبکه‌های نرم‌افزار محور مراکز داده با استفاده از تکنیک تجزیه مسائل بزرگ [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 42-55]
 • صرام، مهدی آقا ارائه روشی برای بهبود گذردهی کدگذاری شبکه‌های بی‌سیم با استفاده ازمسیریابی فرصت‌طلبانه [دوره 4، شماره 4، 1394]
 • صرام، مهدی آقا به کارگیری الگوریتم بهینه سازی PSO به منظور بهبود طول عمر شبکه های حسگر بیسیم [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 55-64]
 • صفدری شادلو، مصطفی شبیه‌سازی عددی توربین باد محور عمودی نوع ساونیوس و ارزیابی تاثیر فاصله هم‌پوشانی افقی بر عملکرد توربین [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 40-50]
 • صفریان، نشاط رتبه‏ بندی ویژگی‏‌ها در تشخیص نظرات اسپم فارسی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 1-16]
 • صفری حبیب آبادی، منیره ارائه یک الگوریتم کاهش مصرف انرژی با هدف قابلیت اطمینان در پردازنده‌های چندگانه در محیط محاسبات ابری [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 65-79]

ط

 • طاهر، سید عباس طراحی کنترل‌کننده Fuzzy – PID بهینه شده با الگوریتم رقابت استعماری جهت کنترل سیستم AVR [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 66-75]
 • طهماسبی، حمیدرضا ارائه‌ی یک سیستم پیشنهاد‌دهنده‌ی زمانی مبتنی بر تجزیه تنسور‌های اتصالی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 81-94]
 • طهمورث نژاد، جعفر انطباق دامنه کرنلی و تطبیق توزیع متعادل برای طبقه‌بندی تصاویر [(مقالات آماده انتشار)]
 • طهمورث نژاد، جعفر تطبیق دامنه بدون نظارت با واگرایی برگمن و طبقه‌بند انطباقی [(مقالات آماده انتشار)]

ظ

 • ظهیری، سید حمید حل مسئله تخصیص فرکانس با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 1-10]
 • ظهیری، سیدحمید عملکرد روش‌های بهینه‌سازی هوشمند در مسائل شناسایی سیستم IIR [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 25-39]
 • ظهیری، سیدحمید الگوریتم جدید بهینهسازی سیستم صفحات شیبدار [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 3-20]
 • ظهیری، سیدحمید استفاده از رویکرد هوش جمعی در طراحی بهینه سیستم های طبقه بندی مبتنی بر قواعد فازی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 89-100]
 • ظهیری، سیدحمید استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی بهبود یافته در خوشه‌یابی خودکار تصاویر [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 3-18]
 • ظهیری، سیدحمید الگوریتم بهینه سازی نیروی مرکزی چند هدفه [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 10-19]
 • ظهیری، سیّدحمید مقایسه عملکرد الگوریتم های ابتکاری IPO، GAو PSOبه منظور طراحی بهینه مدار LEVEL SHIFTER [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 40-50]
 • ظهیری، سیّدحمید الگوریتم انطباقی بهینه سازی ذرات افزایشی کاهشی برای حل مسائل بهینه سازی پویا [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 58-70]

ع

 • عابدهدتنی، قوشه A New Upper Bound for the Capacity of Free Space Optical Intensity Channel by Using a Simple Mathematical Inequality [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 49-54]
 • عابدی، علی اصغر کاهش اثر تداخل در سامانه ناوبری GPS با استفاده از شبکه عصبی چندلایه [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 94-102]
 • عابدی، فرزانه مقایسه و ارزیابی آنالیز شیمبنا و پیکسلمبنای داده لایدار و تصاویر اپتیکال بزرگ مقیاس هوایی در منطقه شهری [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 103-112]
 • عارفی، محمدمهدی ارائه یک سیستم فوق‌آشوب جدید و تحقق فیزیکی آن از طریق طراحی و ساخت یک مدار الکترونیکی آنالوگ [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 72-86]
 • عاشورپور، محمد بازشناسی برخط حروف مجزای دست نویس فارسی با استفاده از مدل مخفی مارکوف گسسته و ویژگی‌های مبتنی بر زبان فارسی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 51-68]
 • عاشوری، حامد طبقه‌بندی تراکم تاج پوشش جنگلی با استفاده از تصاویر پانکروماتیک هوایی به کمک تولید ویژگیهای بافتی آماری مرتبه 1 و 2 و زمین‌آمار [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 16-25]
 • عالمیان، رضوان شبیه‌سازی عددی توربین باد محور عمودی نوع ساونیوس و ارزیابی تاثیر فاصله هم‌پوشانی افقی بر عملکرد توربین [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 40-50]
 • عبادیان، محمود تبدیل بهینه ی خطوط انتقال با استفاده از روش HPO با در نظر گرفتن شاخص های کیفیت توان [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 54-65]
 • عباسی، مهدی ارائه یک الگوریتم کنترل پذیرش تماس در کارگزار SIP جهت ارتقای کیفیت سرویس ترافیک صوتی در شبکه های بی سیم 802.11n [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبداللهی ازگمی، محمد یک مدل محاسباتی چندوجهی از اعتماد و بی‌اعتمادی با آگاهی از زمینه در شبکه‌های اجتماعی برخط [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 59-74]
 • عبداللهی ازگمی، محمد روشی برای مدل‌سازی انتشار خطا در سیستم‌های هیبرید با استفاده از شبکه‌های فعالیت تصادفی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبداله زاده بارفروش، احمد پیش‌بینی رویدادهای اخبار بر اساس استنتاج علّی در منطق رتبه اول [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 11-25]
 • عبدی، حامد الگوریتم جدید بهینهسازی سیستم صفحات شیبدار [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 3-20]
 • عبدی پور، عبدالعلی طراحی و تحلیل ظرفیت کانال های چند- ورودی چند- خروجی مرتبه ی بالای دید مستقیم در شبکه های حسگر ترابری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 21-34]
 • عرفانی، یوسف ارائه یک روش استخراج هوشمند در سیستم های نهان نگاری صوتی بر اساس تبدیل موجک ارتقاء یافته [(مقالات آماده انتشار)]
 • عسکری، حسین استفاده از رویکرد هوش جمعی در طراحی بهینه سیستم های طبقه بندی مبتنی بر قواعد فازی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 89-100]
 • عسکری جواران، طیبه رنگی‌سازی خودکار تصاویر با استفاده از قطعه‌بندی بر اساس پیکسون و تئوری منطق فازی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 52-58]
 • عطارزاده، ایمان تعیین نرخ نمونه‌برداری به صورت وفقی در راستای بهینگی مصرف انرژی در شبکه های بدنی بی سیم [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 1-13]
 • عفتی، میثم پیش بینی زمان سفر در مسیرهای برونشهری با استفاده از تکنیک های داده کاوی مکانی مطالعه موردی: مسیر قائمشهر به بابل و ساری به قائمشهر [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 3-15]
 • علائی، محمد یک روش ناحیه بندی و جمع آوری داده با هدف بهینه‌سازی طول عمر در شبکه های حسگر بی سیم [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 71-80]
 • علائی، محمد مدیریت ازدحام به صورت پویا در شبکه روی تراشه قابل باز‌پیکربندی [(مقالات آماده انتشار)]
 • علوی، سیده عفیفه روشی برای بهبود تشخیص نرم‌افزاری خطاهای کنترلیِ مبتنی بر خطا‌های گذرا در پردازنده‌ها حین اجرای برنامه‌ها [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • علی اکبری، سمیه ارائه یک فیلتر نوین فازی - ژنتیک برای حذف نویز تصاویر دیجیتال [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 48-58]
 • علیزاده نایینی، امین ارزیابی مدلهای ارتفاعی رقومی جهانی در قیاس با مدلهای محلی از منظر ارتفاع و شیب [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 26-35]
 • علی مددی، محمدرضا طراحی و تحلیل ظرفیت کانال های چند- ورودی چند- خروجی مرتبه ی بالای دید مستقیم در شبکه های حسگر ترابری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 21-34]
 • عمرانپور، حسام ارائه یک مدل فازی نقشه شناختی ربات متحرک با الهام از سلولهای جهت سر و مکانی با رویکرد کاهش ابعاد [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 124-136]
 • عیسی‌ زاده، آیاز تخصیص پویای پهنای باند اینترنتی کاربران با بکارگیری تکنیک AHP فازی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 19-27]

غ

 • غفاری، علی ارائه پروتکلی برای توزیع گره‌های چاهک در شبکه‌های حسگر متحرک تحمل‌پذیر نسبت به تاخیر [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 16-25]
 • غفاری، علی استفاده از روش کدگذاری شبکه در مسیریابی شبکه های حسگر بی سیم [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 12-18]
 • غفاری، علی یک پروتکل جدید برای کنترل ازدحام در شبکه های حسگر بی سیم [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 65-73]
 • غلامیان، سید اصغر پخش بار اقتصادی پویا با استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمیی ذرات بهلاود یافته [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 76-82]

ف

 • فائز، کریم طراحی و بهبود یک الگوریتم­ یادگیرنده برای جستجوی منابع در شبکه نظیربه­ نظیر بر روی شبکه ادهاک سیار [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 51-63]
 • فاطمی، سید باقر ارزیابی مدلهای ارتفاعی رقومی جهانی در قیاس با مدلهای محلی از منظر ارتفاع و شیب [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 26-35]
 • فتح تبار، حامد برنامه‌ریزی توسعه دینامیکی سیستم‌های چندحاملی انرژی با درنظرگرفتن تاثیر شبکه انتقال انرژی الکتریکی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 13-24]
 • فخردانش، محمد تشخیص و مکان‌یابی رویداد‌های رایج و نادر در ویدیو با بکارگیری شبکه تخاصمی مولد [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 40-51]
 • فرج‌زاده، ناصر بازشناسایی فعالیت‌های انسان در ویدیو با استفاده از ویژگی‌های FREAK-HOG و ماشین بردار پشتیبان آبشاری [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 13-28]
 • فرخی، حمید بھینھ سازی رقابتی در کانال ھای تداخلی انتخابگر- فرکانسی گوسی با استفاده از نظریھ بازی ھا [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 3-9]
 • فرسی، حسن تشخیص گروه های اجتماعی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان در ویدئو [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 1-9]
 • فضل اللهی آقاملک، حامد تاثیر ادغام ویژگی ها بر بهبود نرخ بازشناسی ارقام دستنویس فارسی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 66-75]
 • فلاحتی علی آبادی، صابر طراحی کنترل‌کننده Fuzzy – PID بهینه شده با الگوریتم رقابت استعماری جهت کنترل سیستم AVR [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 66-75]
 • فلقی، حمید حل مسأله‌ی توزیع اقتصادی بار در سیستم‌های ترکیبی توان و حرارت مبتنی بر الگوریتم جهش قورباغه‌ی بهبود یافته [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 26-33]
 • فهمی جعفرقلخانلو، علی تخمین پارامترهای گوش به‌منظور کاربرد در آنالیز جراحی اتوپلاستی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فیضی، اصغر شناسایی و دسته‌بندی رفتارها به‌منظور آشکارسازی رفتارهای غیر معمول با استفاده از مدل مارکوف مخفی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-11]
 • فیضی درخشی، محمدرضا یک دسته بند کنش گفتار برای متون فارسی و کاربرد آن در شناسایی شایعات [(مقالات آماده انتشار)]
 • فینجانی، مسعود طائفی طبقه‌بندی تراکم تاج پوشش جنگلی با استفاده از تصاویر پانکروماتیک هوایی به کمک تولید ویژگیهای بافتی آماری مرتبه 1 و 2 و زمین‌آمار [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 16-25]

ق

 • قادری، رضا جداسازی کور تصاویر ترکیبی اسکن شده، بر مبنای پیش‌پردازش غیرخطی و اعمال تابع رقابت مابین اجزاء فرکانس بالا [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 47-62]
 • قادری، رضا شیوه نو در تخصیص احتمال اساسی در تئوری شواهد با کاربرد در کنترل مدل پیش بین چندگانه [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 20-32]
 • قاسم زاده، محمد الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای سری‌های زمانی در بازارهای مالی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 60-67]
 • قاسم زاده، محمد ارائه یک فیلتر نوین فازی - ژنتیک برای حذف نویز تصاویر دیجیتال [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 48-58]
 • قاسم زاده، محمد الگوریتم ژنتیک با مرتب‌سازی نامغلوب برای ساخت درخت پوشای متوازن [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسمی، جمال مدلسازی پدیده خودگرمایی و مشخصه غیر خطی سنسور NTC با استفاده از شبکه های عصبی برای اندازه گیری مستقیم دما [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 8-15]
 • قاضی پور، کیومرث یک الگوریتم بهبود یافته ژنتیک برای بهینه سازی توابع عددی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قایدی، مرتضی حل مسأله‌ی توزیع اقتصادی بار در سیستم‌های ترکیبی توان و حرارت مبتنی بر الگوریتم جهش قورباغه‌ی بهبود یافته [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 26-33]
 • قره پاشا، ساسان ارائه راهکاری جدید برای جای‏گذاری بهینه ماشین‏‌های مجازی در مراکز داده ابری با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی گسسته و توابع آشوبناک [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 44-54]
 • قریشی، هدی کاهش هارمونیک‌های انتخابی در اینورترهای CHB با استفاده از الگوریتم بهینه سازی توده ذرات توسعه یافته [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 55-64]
 • قلعه نوئی، محسن بهبود الگوریتم ژنتیک با استفاده از ترکیب منطق فازی و الگوریتم هم‌تکاملی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قنبریان، محمد مهدی کنترل فرکانس ریزشبکه‌‌ی جزیره‌‌ای با کنترلگر تناسبی- انتگرالی ‌‌تنظیم شده با منطق فازی و الگوریتم ازدحام ذرات [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 36-43]
 • قنبری پرمهر، عبادت آنالیز تجربی تنش و کرنش به روش فتوالاستیسیته و فتوگرامتری [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 32-39]

ک

 • کاشفی، نیلوفر کاهش نمونه در داده‌ها به کمک الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه ازدحام ذرات آشوبی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 31-40]
 • کبیری، پیمان مکان‌یابی کاربردهای چند لایه‌ای در بستر مرکز داده مجازی‌شده [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 1-15]
 • کریمی، فاطمه مکان یابی واحدهای بانکی در یک شهر با استفاده از رویکرد تکاملی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 30-47]
 • کریمی‌‌مصدق، عفیفه افزایش سرعت نگهداری افزایشی دید در پایگاه‌داده‌تحلیلی با استفاده از الگوریتم فرهنگی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 28-39]
 • کزازی، ابوالفضل مدل بومی ارزیابی کیفیت سایت‌های خبری (NEWSQUAL) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 56-71]

گ

 • گرجی‌کلایی، مهران تقی‌پور بازشناسی برخط ارقـام دست‌نویس فارسی با استفاده از طبقه‌بند ماشین بردار پشتیبان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 44-51]
 • گرجی‌کلایی، مهران تقی‌پور استخراج ویژگی‌های متمایزکننده با بهره‌گیری از فیلتربانک کمانی گابور بهینه به منظور تشخیص هویت با استفاده اثر کف دست [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 110-118]

ل

 • لشکری پور، زینب یک معماری هوشمند مبتنی بر رایانش ابری جهت ارزیابی سیستم‏های آموزش الکترونیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • لطفی، شهریار مکان یابی واحدهای بانکی در یک شهر با استفاده از رویکرد تکاملی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 30-47]
 • لطیف، علی محمد ارائه یک فیلتر نوین فازی - ژنتیک برای حذف نویز تصاویر دیجیتال [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 48-58]
 • لطیف، علی محمد الگوریتم ژنتیک با مرتب‌سازی نامغلوب برای ساخت درخت پوشای متوازن [(مقالات آماده انتشار)]

م

 • متقی‌نیا، زینب ارائه پروتکلی برای توزیع گره‌های چاهک در شبکه‌های حسگر متحرک تحمل‌پذیر نسبت به تاخیر [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 16-25]
 • مجردی، برات راه‌کاری نوین در ماشین بینایی و فتوگرامتری برای بازیابی موقعیت نسبی دوربین‌ها در تصاویر استریو با استفاده از تجزیه SVD ماتریس اساسی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 76-88]
 • محمدزاده، سجاد تشخیص گروه های اجتماعی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان در ویدئو [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 1-9]
 • محمدزاده، علی مقایسه و ارزیابی آنالیز شیمبنا و پیکسلمبنای داده لایدار و تصاویر اپتیکال بزرگ مقیاس هوایی در منطقه شهری [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 103-112]
 • محمدزاده، علی ارائه یک الگوریتم بهبودیافته بهینه سازی گرگ های خاکستری برای زمان‌بندی جریان کار در محیط محاسبات ابری [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 17-29]
 • محمدی، الناز طراحی بهینه سلولی در مخابرات سیار نسل سوم با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 44-53]
 • محمدی، شهریار امتیازبندی رفتاری مشتریان بانک با استفاده از رویکرد دادهکاوی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 52-65]
 • محمدی، شهریار بررسی تأثیر استفاده از روش‌های یادگیری ماشین تجمعی در شناسایی نظر‌‌های هرز بر اساس ویژگی‌های رفتاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی، عباس طراحی و تحلیل ظرفیت کانال های چند- ورودی چند- خروجی مرتبه ی بالای دید مستقیم در شبکه های حسگر ترابری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 21-34]
 • محمدی، علی مقایسه عملکرد الگوریتم های ابتکاری IPO، GAو PSOبه منظور طراحی بهینه مدار LEVEL SHIFTER [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 40-50]
 • محمدی، علی عملکرد روش‌های بهینه‌سازی هوشمند در مسائل شناسایی سیستم IIR [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 25-39]
 • محمودی، فریبرز ارائه نگاشت صریح و تنظیم شده‏ ی باناظر برای یادگیری مالتی منیفولد داده‏ های چند منظری بدون برچسب [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 1-16]
 • مختارزاده، مهدی مقایسه و ارزیابی آنالیز شیمبنا و پیکسلمبنای داده لایدار و تصاویر اپتیکال بزرگ مقیاس هوایی در منطقه شهری [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 103-112]
 • مدرسی، مهدی معماری تحمل‌پذیر اشکال برای مسیریاب‌های شبکه روی تراشه سه‌بعدی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-7]
 • مرادی، منا کاهش نمونه در داده‌ها به کمک الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه ازدحام ذرات آشوبی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 31-40]
 • مرادی فر، امیر روش مؤثر برای افزایش بازدهی شبکه در سیستم های MIMO [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 74-80]
 • مرزانی، مجید بازشناسی برخط ارقـام دست‌نویس فارسی با استفاده از طبقه‌بند ماشین بردار پشتیبان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 44-51]
 • مزینانی، آرمین الگوریتم مسیریابی جدید براساس خوشه بندی با آستانه ثابت فازی انرژی کارآمد در شبکه حسگر بیسیم [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 87-103]
 • مزینانی، سید مجید الگوریتم مسیریابی جدید براساس خوشه بندی با آستانه ثابت فازی انرژی کارآمد در شبکه حسگر بیسیم [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 87-103]
 • مسلمی نجارکلائی، فردین پیش بینی زمان سفر در مسیرهای برونشهری با استفاده از تکنیک های داده کاوی مکانی مطالعه موردی: مسیر قائمشهر به بابل و ساری به قائمشهر [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 3-15]
 • مصدری، محمد ارائه راهکاری جدید برای جای‏گذاری بهینه ماشین‏‌های مجازی در مراکز داده ابری با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی گسسته و توابع آشوبناک [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 44-54]
 • مصدری، محمد ارائه یک الگوریتم بهبودیافته بهینه سازی گرگ های خاکستری برای زمان‌بندی جریان کار در محیط محاسبات ابری [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 17-29]
 • مصدری، محمد یاگیری توابع عضویت برای کاوش قوانین انجمنی فازی با استفاده از اتوماتای یادگیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • مصلح، محمد ارائه یک روش استخراج هوشمند در سیستم های نهان نگاری صوتی بر اساس تبدیل موجک ارتقاء یافته [(مقالات آماده انتشار)]
 • مصلح، محمد ارائه دو رویکرد نهان نگاری صوتی کوانتومی بهبودیافته از نظر مقاومت [(مقالات آماده انتشار)]
 • مظفری، بابک طراحی کنترل‌کننده فازی– عصبی برای کنترل‌کننده یکپارچه عبور توان تکامل‌یافته بر اساس ماکزیمم سازی تابع انرژی لیاپانوف جهت بهبود پایداری گذرا [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 83-99]
 • مظفری، محمد حامد الگوریتم جدید بهینهسازی سیستم صفحات شیبدار [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 3-20]
 • ملامحمد، نیلوفر ارائه فرایندی جهت یکپارچه‌سازی و تشخیص تکرار برای بهبود کیفیت داده‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملایی، نیما بهینه‌سازی استاندارد SAML برای استفاده در وب‌سرویس‌های مبتنی بر CoAP در اینترنت اشیاء [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 14-23]
 • منصوری، مجتبی روشی برای بهبود تشخیص نرم‌افزاری خطاهای کنترلیِ مبتنی بر خطا‌های گذرا در پردازنده‌ها حین اجرای برنامه‌ها [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • مهدی پور، محمد مدلسازی پدیده خودگرمایی و مشخصه غیر خطی سنسور NTC با استفاده از شبکه های عصبی برای اندازه گیری مستقیم دما [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 8-15]
 • مهرانی، محمد تعیین نرخ نمونه‌برداری به صورت وفقی در راستای بهینگی مصرف انرژی در شبکه های بدنی بی سیم [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 1-13]
 • مهرشاد، ناصر تاثیر ادغام ویژگی ها بر بهبود نرخ بازشناسی ارقام دستنویس فارسی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 66-75]
 • مهرشاد، ناصر کاهش فضای جستجو برای بازشناسی زیرکلمات تایپی فارسی با استفاده از ویژگی‌های ساده، کوانتیزاسیون ویژگی و ترکیب طبقه‌بندها [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهنا، فرحناز آشکارسازی مرز در تصاویر دیجیتال با استفاده از روش جنگل های ساختاری مبتنی بر گروه بندی و استدلال کانتور [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسوی، میررضا بررسی تأثیر استفاده از روش‌های یادگیری ماشین تجمعی در شناسایی نظر‌‌های هرز بر اساس ویژگی‌های رفتاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسوی میرکلائی، سید محمدرضا کاهش اثر تداخل در سامانه ناوبری GPS با استفاده از شبکه عصبی چندلایه [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 94-102]
 • موسوی میرکلائی، و سید محمدرضا حل دقیق معادلات موقعیت در گیرنده های GPS با استفاده از شبکههای عصبی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 35-45]
 • میرجلیلی، سیدمحمدرضا ارائه یک سیستم فوق‌آشوب جدید و تحقق فیزیکی آن از طریق طراحی و ساخت یک مدار الکترونیکی آنالوگ [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 72-86]
 • میرزائی، فائزه روشی نو برای انطباق پایدار اثرانگشت، با استفاده از پردازنده‌های گرافیکی، توسط کودا [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 75-87]
 • میرزایی، مصطفی الگوریتم مسیریابی جدید براساس خوشه بندی با آستانه ثابت فازی انرژی کارآمد در شبکه حسگر بیسیم [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 87-103]
 • میری، اسماعیل کاهش فضای جستجو برای بازشناسی زیرکلمات تایپی فارسی با استفاده از ویژگی‌های ساده، کوانتیزاسیون ویژگی و ترکیب طبقه‌بندها [(مقالات آماده انتشار)]
 • میری، مهناز حل مسئله تخصیص فرکانس با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 1-10]
 • میناگر، سارا شیوه نو در تخصیص احتمال اساسی در تئوری شواهد با کاربرد در کنترل مدل پیش بین چندگانه [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 20-32]
 • مینایی بیدگلی، بهروز انتخاب سرویس ابری مبتنی بر پایداری در اعتبار بازخورد کاربران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 29-41]

ن

 • نادران طحان، مرجان تشخیص هوشمند سرطان پستان با انتخاب ویژگی مبتنی بر رگرسیون لجستیک و دسته‌بندی ماشین بردار پشتیبان [(مقالات آماده انتشار)]
 • نادعلی نیا چاری، غلامرضا تاثیر ادغام ویژگی ها بر بهبود نرخ بازشناسی ارقام دستنویس فارسی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 66-75]
 • نادی، فرزانه کنترل خودفرمان بینایی بازوی ربات در فضای سه بعدی با سیستم‌های فازی و مدل‌سازی عصبی [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 76-85]
 • ناصری، فرزین پیش بینی زمان سفر در مسیرهای برونشهری با استفاده از تکنیک های داده کاوی مکانی مطالعه موردی: مسیر قائمشهر به بابل و ساری به قائمشهر [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 3-15]
 • نجف زاده، حامد الگوریتم بهینه سازی نیروی مرکزی چند هدفه [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 10-19]
 • نجفی، ارسلان حل مسأله‌ی توزیع اقتصادی بار در سیستم‌های ترکیبی توان و حرارت مبتنی بر الگوریتم جهش قورباغه‌ی بهبود یافته [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 26-33]
 • نجفی آرانی، محمد جواد متعادل‏سازی استفاده از حافظه در مسیریابی چندپخشی مبتنی بر کدگذاری شبکه در شبکه‏های حسگر بی‏سیم [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 41-54]
 • نجیمی، مریم اصلاح مشکلات توابع برازش الگوریتم‌های تکاملی در شبکه‌ی حسگر بی‌سیم [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 63-70]
 • نحوی، منوچهر توسعه موتور جستجوی فارسی بر اساس بهبود فرآیند یادگیری آنتالوژی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 12-29]
 • نسب‌الحسینی، سیدعادل بهبود دقت سامانه تشخیص نفوذ به کمک کاهش‌ویژگی بر اساس مجموعه فازی ناهموار و ترکیب طبقه‌بندها [(مقالات آماده انتشار)]
 • نصیری، محمد مکانیسمی پویا برای تنظیم پارامترهای دسترسی به کانال جهت بهبود انتقال ویدئو در شبکه‌های محلی بی‌سیم [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 69-82]
 • نصیری، محمد ارائه یک الگوریتم کنترل پذیرش تماس در کارگزار SIP جهت ارتقای کیفیت سرویس ترافیک صوتی در شبکه های بی سیم 802.11n [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظام آبادی پور، حسین الگوریتم جستجوی گرانشی با همسایگی نزدیکترین-بهتر برای حل مسائل بهینه‌سازی چندمُدی [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 10-19]
 • نوری سرای، شیوا انطباق دامنه کرنلی و تطبیق توزیع متعادل برای طبقه‌بندی تصاویر [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوری شیرازی، عبدالرضا طراحی کنترل‌کننده فازی– عصبی برای کنترل‌کننده یکپارچه عبور توان تکامل‌یافته بر اساس ماکزیمم سازی تابع انرژی لیاپانوف جهت بهبود پایداری گذرا [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 83-99]
 • نیک بخت، پروین یک مدل توزیع پویا در زنجیره های عرضه سرد با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه (مطالعه موردی: پگاه قزوین) [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 44-58]

و

 • ورشوساز، مسعود راه‌کاری نوین در ماشین بینایی و فتوگرامتری برای بازیابی موقعیت نسبی دوربین‌ها در تصاویر استریو با استفاده از تجزیه SVD ماتریس اساسی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 76-88]
 • ولدان زوج، محمد جواد طبقه‌بندی تراکم تاج پوشش جنگلی با استفاده از تصاویر پانکروماتیک هوایی به کمک تولید ویژگیهای بافتی آماری مرتبه 1 و 2 و زمین‌آمار [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 16-25]
 • ولدان زوج، محمد جواد مقایسه و ارزیابی آنالیز شیمبنا و پیکسلمبنای داده لایدار و تصاویر اپتیکال بزرگ مقیاس هوایی در منطقه شهری [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 103-112]
 • ولی نتاج، مجتبی روشی برای بهبود تشخیص نرم‌افزاری خطاهای کنترلیِ مبتنی بر خطا‌های گذرا در پردازنده‌ها حین اجرای برنامه‌ها [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]

ه

 • هادی‌زاده، مصطفی ارائه یک روش محافظه‌کارانه به منظور بهبود طول عمر حافظه نهان ورودی/خروجی [(مقالات آماده انتشار)]
 • هاشم زاده، مهدی بازشناسایی فعالیت‌های انسان در ویدیو با استفاده از ویژگی‌های FREAK-HOG و ماشین بردار پشتیبان آبشاری [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 13-28]
 • هاشمی، مهدی طراحی بهینه سلولی در مخابرات سیار نسل سوم با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 44-53]
 • هاشمی گلپایگانی، سید علیرضا ارائه مدل جدیدی برای انتخاب الگوی جریان داده و اطلاعات در زنجیره تأمین با مد سفارشی‌ساز [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 27-43]
 • هاونگی، رمضان فیلتر ذره ای بهبود یافته مبتنی بر محاسبات نرم با کاربرد در ردیابی هدف [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 16-28]

ی

 • یزدان پناه، فهیمه یک روش ناحیه بندی و جمع آوری داده با هدف بهینه‌سازی طول عمر در شبکه های حسگر بی سیم [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 71-80]
 • یزدان پناه، فهیمه مدیریت ازدحام به صورت پویا در شبکه روی تراشه قابل باز‌پیکربندی [(مقالات آماده انتشار)]
 • یزدانی اسرمی، محمد پخش بار اقتصادی پویا با استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمیی ذرات بهلاود یافته [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 76-82]
 • یوسف پور، روح ا.. ارایه یک روش مهندسی ترافیک مقیاس پذیر در شبکه‌های نرم‌افزار محور مراکز داده با استفاده از تکنیک تجزیه مسائل بزرگ [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 42-55]
 • یوسفی نژاد، محسن ارائه دو رویکرد نهان نگاری صوتی کوانتومی بهبودیافته از نظر مقاومت [(مقالات آماده انتشار)]