حذف داده های تکراری برون سپاری شده ابری و حفظ محرمانگی آنها با استفاده از روش رمزگذاری مبتنی بر هویت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

در فضای داده های بزرگ، تقاضا برای ذخیره و پردازش داده با سرعت بالایی در حال افزایش است. مدیریت چنین حجم عظیمی از داده ها برای سیستم های ذخیره سازی یکی از چالش های بحرانی محسوب می شود. تکنولوژی حذف داده‏ های تکراری، یک راه حل مناسب برای صرفه جویی در فضای ذخیره سازی و ترافیک در محیط داده های بزرگ است. چالش دیگر در ذخیره سازی داده ها در فضای ابری، فراهم کردن محرمانگی و حفظ حریم خصوصی است، زیرا کاربران ابری داده های شخصی یا محرمانه خود را در مراکز داده سرویس دهنده های ابری بارگذاری می کنند و به آنها اجازه می دهند تا از داده‌هایشان محافظت کنند. از این رو بهترین عملکرد این است که به منظور اطمینــان از محرمانه ماندن و حفظ حریم خصوصی داده ها، آنها را قبل از برون سپـــاری به سرویس دهنده های ابری، رمزگذاری کرد. اما مسئله ای که در ادامه پیش می آید این است که رمز کردن داده ها باعث می شود متن رمزشده از لحاظ تکراری بودن، غیرقابل تشخیص شوند و این امر تکنولوژی حذف داده‏های تکراری را با مشکل مواجه می سازد. لذا برای حل این تعارض، در این پژوهش روشی بر مبنای رمزگذاری مبتنی بر هویت ارائه خواهـد شـد که ضمن حفظ محرمانگی داده هـای برون ســپاری شده از دسـترس موجــودیت های غیرقابل اعتــماد و سرویس دهنده های ابری، عملیات حذف داده های تکراری نیز امکان پذیر باشد.

کلیدواژه‌ها