بکارگیری یک قید آماری در تولید مقاطع سه‌بعدی از سطوح بدون بافت به‌کمک سیستم نور ساختاریافته مبتنی بر دو دوربین و یک لیزر صفحه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 گروه ژئودزی و مهندسی نقشه برداری، دانشگاه تفرش

2 گروه ژئودزی و مهندسی نقشه برداری دانشکاه تفرش، تفرش، ایران

3 گروه ژئودزی و مهندسی نقشه برداری، دانشگاه تفرش، تفرش، ایران

چکیده

در این مقاله یک سامانه‌ی ساده مبتنی بر تکنیک‌ نور ساختاریافته به‌منظور تولید ابرنقاط سه‌بعدی از سطوح بدون بافت طراحی و پیشنهاد شده است. این سامانه متشکل از دو دوربین و یک لیزر صفحه‌ای بوده که در آن برای تولید محتوای سه‌بعدی، از نور بازتاب شده از فصل تقاطع صفحه‌ی لیزر و عارضه‌ی سه‌بعدی، تصاویر استریو اخذ می‌گردد. هیچ‌گونه کنترلی در مورد نحوه‌ی جاروب سطح عارضه توسط لیزر صفحه‌ای وجود نداشته و پارامترهای لحظه‌ای صفحه‌ی لیزر از قبل مشخص نیست. با معلوم بودن پارامترهای کالیبراسیون داخلی و ارتباط نسبی دوربین‌های استریو، فیلم‌های اخذشده توسط دوربین‌ها بعد از یافتن فریم‌های همزمان، طی فرایند بازنمونه‌برداری اپی‌پلار، نرمال‌سازی می‌شوند. در ادامه و در هر جفت فریم همزمان، موقعیت نقاط متناظر واقع در یک مقطع سه‌بعدی از عارضه شناسایی می‌گردد. در بازسازی مختصات نقاط واقع‌شده در هر مقطع سه‌بعدی، یک قید آماری مبتنی بر هم‌صفحگی تمام نقاط واقع در فصل مشترک صفحه‌ی لیزر و عارضه اعمال می‌گردد. این قید با هدف صفر شدن دترمینان ماتریس کواریانس تمامی نقاط سه‌بعدی واقع در صفحه‌ی لیزر طراحی شده است. بکارگیری این سامانه به‌همراهقید ذکرشده توانسته دقت بازسازی سطح را در شرایط یکسان اخذ داده تا 41 درصد نسبت به زمان عدم بکارگیری قید ارتقاء بخشد.

کلیدواژه‌ها