یک لایه ترجمه فلش جدید با قابلیت بروزرسانی درون بلوکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه خوارزمی تهران

3 استادیار گروه برق و کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

ظهور حافظه های پایدار نیمه هادی از نوع NAND فلش منجر به تولید نسل جدیدی از حافظه های جانبی به نام درایوهای حالت جامد (SSD) شد. یکی از مهمترین ویژگی های این نوع از درایوها به روزرسانی سکتورهای داده به صورت بیرون از مکان است. در SSDها برای مخفی کردن چنین ویژگی هایی از دید سیستم عامل، از یک بخش میان افزاری به نام لایه ترجمه فلش (FTL) استفاده می کنند. وظایف این بخش شامل ترجمه آدرس، زباله روبی و پخش فرسودگی است. در این مقاله یک طرح جدید برای لایه ترجمه فلش بر مبنای فشرده سازی داده ها به نام لایه ترجمه فلش با قابلیت به روزرسانی درون بلوکی (In Block Update FTL) پیشنهاد شده است. در این طرح پیشنهادی، حافظه مورد نیاز برای جدول نگاشت آدرس به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. همچنین نتایج شبیه سازی با حجم‌کاری (Workload) واقعی نشان می دهد که سرعت خواندن و نوشتن روش مذکور نسبت به طرح مشابه قبلی به میزان قابل قبولی بهبود یافته است.

کلیدواژه‌ها