ارائه مدلی بهینه جهت یافتن کوتاهترین مسیرهای تخمینی با پوشش کامل گراف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

با توجه به افزایش حجم اطلاعات در شبکه های اجتماعی و فضای وب، نیاز به الگوریتم های سریع برای آنالیز محتوای گراف بیش از پیش احساس می شود. یکی از مهمترین عملیات ها در گراف، یافتن کوتاهترین مسیر بین دو گره است که می تواند کاربردهای مختلفی در مسیریابی و ارتباطات داشته باشد. الگوریتم های کلاسیک برای حل این مسئله بسیار کند و استفاده از آن ها عملا غیرممکن است، بنابراین می توان ازالگوریتم های تخمینی استفاده کرد که اغلب مبتنی بر لندمارک هستند. در این مقاله چهار مدل تخمینی مبتنی بر لندمارک معرفی می گردد که با استفاده از روش های ابتکاری، گره های لندمارک به صورت برون خط انتخاب می گردند. همچنین از یک الگوریتم ابتکاری برای خوشه بندی گره ها استفاده شده و سپس کوتاهترین مسیرها در هر خوشه محاسبه می گردد، همچنین از داده ساختار هش استفاده می شود تا دسترسی به گره ها به صورت مستقیم صورت پذیرد و در زمان اجرای پرس وجو به صورت برخط، با سرعت و دقت بالا مورد استفاده قرار گیرد. روش های پیشنهادی با هدف پوشش کل گراف می تواند خطای قابل محاسبه را به 0/0016 کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها