بهبود الگوریتم انتخاب دید در پایگاه داده ‏ی تحلیلی با استفاده از الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه در حل مساله کوله‏ پشتی صفرویک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، لویزان، تهران، ایران.

2 دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

چکیده

پایگاه داده‏ی تحلیلی، برای پاسخ‏گویی به پرس‏وجوهای تحلیلی طراحی می‏شود. داده‏های موجود در پایگاه داده‏ی تحلیلی، داده‏های تاریخی هستند. در پایگاه داده‏ی تحلیلی، زمان پاسخ‏گویی به پرس‏وجوهای تحلیلی، زمان زیادی است. بنابراین باید به دنبال روشی برای کاهش این مدت زمان بود. استفاده از دید، راه‏حل مناسبی برای کاهش زمان پاسخ‏گویی است. اما امکان ذخیره‏سازی تمام دیدهای ممکن وجود ندارد. از طرفی دیگر، ذخیره‏سازی دیدهای بهینه، یک مسئله‏ی NP-Complete می‏باشد. به این منظور، الگوریتم‏های انتخاب دید زیادی ارائه شده‏اند که از جمله‏ی این الگوریتم‏ها می‏توان به الگوریتم‏هایی اشاره کرد که دیدهای پرکاربرد را ذخیره می‏کنند. پرس‏وجوهایی که قبلا مورد استفاده‏ی پایگاه داده‏ی تحلیلی بوده‏اند، حاوی اطلاعات مهمی هستند که به احتمال زیاد در آینده نیز مورد استفاده خواهند بود. این مقاله، الگوریتمی برای ذخیره‏سازی دیدهای مناسب ارائه می‏دهد. این الگوریتم با استفاده از پرس‏وجوهای قبلی، دیدهای مناسب را یافته و آن‏ها را ذخیره‏‏ می‏کند. این دیدها توانایی پاسخ‏گویی به بسیاری از پرس‏وجوهایی که در آینده اتفاق خواهند ‏افتاد را دارند. این مقاله از الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه  برای یافتن دیدهای بهینه در حل کوله‏پشتی صفرویک  استفاده ‏کرده ‏است که باعث بهبود روش‏های قبلی و کاهش زمان پاسخ به پرس‏وجوها شده‏است.

کلیدواژه‌ها