مطالعه یک مدل انتشار بدافزار در شبکه های کامپیوتری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 گروه ریاضی دانشکده علوم پایه دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.

2 گروه علوم کامپیوتر، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.

چکیده

در این مقاله یک مدل ریاضی تعمیم‌یافته انتشار بدافزار در شبکه‌های کامپیوتری مبتنی بر مدلسازی اپیدمی ویروس در پدیده‌های بیولوژیکی ارایه می‌کنیم. در این مدل، ما کامپیوترهای شبکه را به پنج گروه: جمعیت مستعد، جمعیت در معرض خطر، جمعیت آلوده، جمعیت قرنطینه و جمعیت بهبودیافته افراز می‌کنیم. بعلاوه براساس عملکرد عمومی آنتی‌بدافزارها، می‌توانیم تغییر در وضعیت کامپیوترها را در یک حمله بدافزاری به کمک نظریه معادلات دیفرانسیل معمولی مدل‌سازی می‌کنیم. یک دستگاه معادلات دیفرانسیل غیرخطی برای این مدل پیشنهاد می‌شود و سپس با استفاده از نظریه‌ های کیفی، پایداری و ناپایداری شبکه کامپیوتری (در یک حمله بدافزاری) بررسی می‌شود. به علاوه نشان می‌دهیم در یک حمله بدافزاری تحت چه شرایطی شبکه کامپیوتری دارای عملکرد عادی است و یا احتمال اختلال در عملکرد شبکه کامپیوتری وجود دارد. همچنین به کمک شبیه‌سازی‌های عددی که مبتنی بر داده‌های واقعی عملکرد یک آنتی‌بدافزار در یک حمله چندکرمی بوده است، نتایج تحلیلی ما تصدیق می‌شوند.

کلیدواژه‌ها