روشی برای مدل‌سازی انتشار خطا در سیستم‌های هیبرید با استفاده از شبکه‌های فعالیت تصادفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

سیستم‌های هیبرید از دو بخش پیوسته و گسسته تشکیل شده‌اند. این سیستم‌ها شامل چندین مؤلفه متفاوت هستند. وجود خطا در یکی از این مؤلفه‌ها و فعال شدن آن، می‌تواند به سایر مؤلفه‌ها انتشار پیدا کند. با توجه به پیشرفت فناوری و به وجود آمدن سیستم‌های هوشمند هم‌چون ماشین‌های خودران، دستگاه‌های کنترل سلامت و کارخانه‌های خودکار، وقوع خطا در یک مؤلفه و انتشار آن به سایر مؤلفه‌ها می‌تواند منجر به وقوع فاجعه و خسارات مالی و جانی فراوانی شود. بنابراین به منظور شناخت نقاط حساس سیستم و نحوه انتشار خطا بین مؤلفه‌ها، لازم است قبل از طراحی و بهره‌برداری از این سیستم‌ها، به مدل‌سازی انتشار خطا در آن ‌ها پرداخت. در این مقاله روشی برای مدل‌سازی انتشار خطا بر اساس شبکه‌های فعالیت تصادفی ارائه شده است. بر اساس این مدل می‌توان به شناسایی نقاط حساس سیستم، تأثیر مؤلفه‌های مختلف بر روی همدیگر و رفتار خرابی مؤلفه‌ها پرداخت. مدل پیشنهادی در یک مطالعه موردی (سیستم سوخت‌رسان هواپیما) به‌کار گرفته شده و نتایج شبیه‌سازی و ارزیابی کمّی آن در مقاله آورده شده است.

کلیدواژه‌ها