یک روش مدیریت ازدحام به صورت پویا برای شبکه روی تراشه قابل باز‌پیکربندی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 گروه مهندسی کامپیوتر - دانشکده فنی - دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

2 گروه مهندسی کامپیوتر - دانشکده فنی - دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

در این مقاله، یک روش کارآمد برای مدیریت ازدحام و کنترل ترافیک در شبکه روی تراشه با قابلیت بازپیکربندی پیشنهاد می شود. در این روش، که DyCM نامیده می شود، اهداف بهبود پارامترهای تأخیر، مساحت، بهره وری و مصرف توان دنبال می شوند. با استفاده از روش پیشنهادی در واحد کنترل مسیریاب، چندین کانال مجازی در هر درگاه ورودی و خروجی پشتیبانی می‌شود که بر اساس ترافیک شبکه مورد استفاده قرار می گیرند. تخصیص پویا و غیریکنواخت کانال‌های مجازی و نیز مدیریت خاموش و روشن کردن کانال‌های مجازی، درگاه ها و مسیریاب‌ها، مصرف توان مسیریاب را به میزان قابل‌توجهی کاهش می دهد و موجب استفاده بهتر از منابع شبکه و افزایش بهره وری می شود. سرباری که روش پیشنهادی ایجاد می کند، افزایش مساحت مسیریاب می باشد که به دلیل پیچیده تر شدن واحد مدیریت مصرف توان رخ می دهد. برای کاهش سربار مساحت و همچنین افزایش سرعت مسیریاب، تعداد مراحل خط لوله در مسیریاب پیشنهادی را کاهش داده ایم. ارزیابی ها نشان می‌دهند که DyCM کارآیی بالاتری از لحاظ سرعت، مصرف توان و بهره وری نسبت به معماری‌های مشابه ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها