تعداد مقالات: 185
177. ارائه دو رویکرد نهان نگاری صوتی کوانتومی بهبودیافته از نظر مقاومت

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 180-195

محسن یوسفی نژاد؛ محمد مصلح؛ سعید رسولی هیکل آباد


178. ارائه یک الگوریتم کاهش مصرف انرژی با هدف قابلیت اطمینان در پردازنده‌های چندگانه در محیط محاسبات ابری

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 65-79

منیره صفری حبیب آبادی؛ ریحانه خورسند؛ محمدرضا رمضان پور


183. ارائه مدلی بهینه جهت یافتن کوتاهترین مسیرهای تخمینی با پوشش کامل گراف

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 244-255

شکوفه بستان؛ علی محمد زارع بیدکی


184. یک لایه ترجمه فلش جدید با قابلیت بروزرسانی درون بلوکی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 256-270

رضا غلامی تقی زاده؛ رامین غلامی تقی زاده؛ محمدرضا بینش مروستی؛ سید امیر اصغری