دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. افزایش کارآیی و قابلیت اطمینان در مسیریابی جغرافیایی چندپخشی مبتنی بر منطق فازی در VANET

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1399

الهام مریدی؛ حمید براتی


2. A new fast color reduction method based on adaptive histogram binning approach

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

علیرضا سردار؛ Naser Mehrshad؛ سید محمد رضوی


3. Heuristic intrusion detection technique based on nonlinear regression and sigmoid function

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

شهریار محمدی؛ مهدی باباگلی


4. یک الگوریتم انتخاب ویژگی شورایی مبتنی بر حداقل افزونگی، حداکثر همبستگی: یک رویکرد دو هدفه بر اساس مفهوم غلبه پارتو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

امین هاشمی؛ محمدباقر دولتشاهی؛ حسین نظام آبادی پور


5. یک مدل چندهدفه برای بهینه سازی زمان بندی وظیفه ها در محیط های رایانشی مه-ابر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

سعدون عزیزی


6. انتخاب سرخوشه فازی مبتنی بر اعتماد در شبکه‌های حسگر بی‌سیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

جواد حمیدزاده؛ منا مرادی


7. الگوریتم طول متغیر کسری نفوذی با قابلیت پیشبرد مشارکت مبتنی بر گرادیان برای افزایش کارایی شبکه های تطبیقی با لینک های نویزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

قنبر آذرنیا؛ عباسعلی شریفی


8. حفظ حریم خصوصی در رده‏ بندی داده‏ های توزیع شده عمودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

محمدرضا ابراهیمی دیشابی


9. طراحی سیستم فازی نوع اول مبتنی بر قانون جهت تعیین استراتژی مدیریت دانش در سازمان از طریق اولویت‌بندی فرآیندها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

بهروز آقاشاهی؛ هومان تحیری؛ غلامحسین دستغیبی فرد؛ معصومه محرر


10. اندازه‌گیری تأثیر بازیکنان فوتبال بر جریان و پیچیدگی مسیر پاس‌های تیم با معیارهای مبتنی بر تحلیل شبکه‌های پیچیده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400

الیاس اسماعیلی؛ سید حمید امیری