کلیدواژه‌ها = ترکیب طبقه‌بندها
تعداد مقالات: 2
1. بهبود دقت سامانه تشخیص نفوذ به کمک کاهش‌ویژگی بر اساس مجموعه فازی ناهموار و ترکیب طبقه‌بندها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1398

سیدعادل نسب‌الحسینی؛ جواد حمیدزاده


2. کاهش فضای جستجو برای بازشناسی زیرکلمات تایپی فارسی با استفاده از ویژگی‌های ساده، کوانتیزاسیون ویژگی و ترکیب طبقه‌بندها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1398

اسماعیل میری؛ ناصر مهرشاد؛ سیّد محمّد رضوی