کلیدواژه‌ها = الگوریتم بهینه سازی چندهدفه ازدحام ذرات
تعداد مقالات: 1
1. کاهش نمونه در داده‌ها به کمک الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه ازدحام ذرات آشوبی

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 31-40

جواد حمیدزاده؛ نیلوفر کاشفی؛ منا مرادی