کلیدواژه‌ها = پنهان نگاری
تعداد مقالات: 2
1. پنهان نگاری تطبیقی تصاویر در مقدار اختلاف ضرایب کسیسنوس گسسته

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 55-66

وجیهه ثابتی؛ سارا احمدی


2. تأثیر فضاهای رنگ در مخفیسازی اطلاعات در تصاویر رنگی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 36-51

سید محمد علی جوادی؛ مریم حسن زاده