کلیدواژه‌ها = موتور جستجو
تعداد مقالات: 3
1. ارائه یک مدل جدید از فاصله بین کلمات پرس و جو براساس حداقل جابجایی

دوره 6، شماره 2، مهر 1396، صفحه 1-12

جواد پاک سیما؛ علی‌محمد زارع بیدکی؛ ولی درهمی


2. ارائه روشی بر مبنای پیوند جهت بهبود تشخیص صفحات فریب‌آمیز در گراف وب فارسی

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 16-54

مرضیه پارویی؛ علی محمد زارع بیدکی


3. توسعه موتور جستجوی فارسی بر اساس بهبود فرآیند یادگیری آنتالوژی

دوره 3، شماره 3، مهر 1393، صفحه 12-29

سیما درویشی؛ اسدالله شاه بهرامی؛ منوچهر نحوی