کلیدواژه‌ها = بهینهسازی سیستم صفحات شیبدار
تعداد مقالات: 2
2. الگوریتم جدید بهینهسازی سیستم صفحات شیبدار

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 3-20

محمد حامد مظفری؛ حامد عبدی؛ سیدحمید ظهیری