کلیدواژه‌ها = یادگیری ماشین
تعداد مقالات: 4
1. تشخیص هوشمند سرطان پستان با انتخاب ویژگی مبتنی بر رگرسیون لجستیک و دسته‌بندی ماشین بردار پشتیبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

زیبا خنده زمین؛ مرجان نادران طحان؛ محمدجواد رشتی


2. بررسی تأثیر استفاده از روش‌های یادگیری ماشین تجمعی در شناسایی نظر‌‌های هرز بر اساس ویژگی‌های رفتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

شهریار محمدی؛ میررضا موسوی


3. ارائه یک روش استخراج هوشمند در سیستم های نهان نگاری صوتی بر اساس تبدیل موجک ارتقاء یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1398

سید مصطفی پورهاشمی؛ محمد مصلح؛ یوسف عرفانی


4. الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای سری‌های زمانی در بازارهای مالی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 60-67

مریم دهقانی؛ محمد قاسم زاده؛ حبیب انصاری سامانی