نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه عملکرد دو الگوریتم ادغام در سطح ویژگی و سیگنال در تفکیک سیگنال راه رفتن بیماران اسکلروز جانبی آمیوتروفیک از افراد سالم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

مهسا دانشمند فروتقه؛ زینب جمشیدی مقدم؛ عاتکه گشوارپور