نویسنده = ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. مکان یابی واحدهای بانکی در یک شهر با استفاده از رویکرد تکاملی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 30-47

فاطمه کریمی؛ شهریار لطفی