نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بهبود عملکرد الگوریتم KNN با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری PSO

دوره 10، شماره 1، بهار 1400، صفحه 52-62

احمد حاجی مرادی؛ علیرضا ناصرصدرآبادی؛ سید محمود زنجیرچی؛ حبیب زارع احمدآبادی